İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar ElektronörofizyolojiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Elektronörofizyoloji
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Bu programın amacı elektronörofizyoloji teknisyenlerini yetiştirerek, tıbbi denetim altında beynin davranışsal ve bilişsel işlevlerini etkileyen nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde elektronörofizyolojik yöntemleri kullanabilecek düzeylere gelmesini sağlamaktır.
Bu programdan mezun olan öğrenciler nöroloji, psikiatri, pediatri, fizyoloji ve solunum hastalıkları merkezinde ve aynı zamanda elektroensefalografi ve uyku terapisi merkezlerinde uzmanlar denetiminde çalışabilir. Daha da ötesi, araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak yer alabilir.