İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Perfüzyon TeknikleriÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Perfüzyon Teknikleri
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Günümüzde yurt genelinde yıllık ortalama 20.000 olguya açık kalp damar cerrahisi müdahalesi yapılmaktadır. Açık kalp damar cerrahisinde diğer adı ile kardiyovasküler cerrahide ameliyat ekibini oluşturan departmanlardan birisi de Perfüzyon Teknikleri Teknikerliği bölümüdür. American Cardiovasküler Perfüzyon Akademisi’nin 2003 yılında yayınlanan raporuna göre; Perfüzyon Teknikeri, ekstrakorperal(vücut dışı) dolaşım gerektiren kalp ve büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde cerrah ve anestezist ile işbirliği yaparak operasyonun yapılabilmesi için kardiyopulmoner sistemi izole edip Kalp-akciğer makinasını kullanarak perfüzyon (dolaşım) görevini üstlenen kişi olarak tanımlanır.
Perfüzyon Teknikeri, cerrah ve anesteziste ameliyat sırasında veya lüzum halinde post-operatif (ameliyat sonrası) dönemde her türlü yardımı yapmak, sistem hazırlamak, kullanmak ve her an ekstrakorperal dolaşım gerektirebilecek müdahalelerde ameliyathanede stand-by beklemek ile yükümlüdür. Perfüzyon teknikeri operasyon süresince üstlendiği görevini, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeli, kardiyopulmoner sisteme, kana ve hastanın hiçbir organına kalıcı hasar vermemelidir. Bu anlamda perfüzyonistin sorumlulukları hayati önem taşımaktadır.