İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Mekatronik Mühendisliği (DR) (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Mekatronik Mühendisliği (DR) (İngilizce)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Profili

Mekatronik Mühendisliği Doktora Programının Hedefleri programı, mezunlara mekatronikin disiplinler arası sinerjik yaklaşımını kullanarak mühendislik problemlerini çözme, mekatronik ürün ve sistemleri tasarlama ve mekatronik yaklaşımı kullanarak mevcut ürünü veya sürecini analiz etme ve geliştirme, diğer disiplinlerle etkin iletişim kurma ve diğer disiplinlerle etkin iletişim kurma becerisi kazandırmaktır. ekibin bir parçası olarak çalışmak, mühendisliği etik ilkelere uygun olarak uygulamak, teknolojiyi yerel ve küresel sosyoekonomik etkilerinin bilinciyle kullanmak, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini anlamak ve uygulamaktır. Bu doktora mezunları program, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duydukları teknik bilgiye sahip olacak, uzmanlık alanlarında yetkin olacak ve kendi alanlarında daha fazla araştırma yapabilecektir.