İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Mimarlık İngilizce (DR) (Yüksek Lisans Dereceli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Mimarlık İngilizce (DR) (Yüksek Lisans Dereceli)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Profili

Son yıllarda mimarlığın kapsama alanında birçok önemli değişmeler olmuştur. Bu değişimlerin büyük bir kısmı mesleki ve akademik alanda paradigmatik dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Bunların arasında, çevre sorunları ile evrensel sürdürülebilirlik politikalarının etkilediği akademik, bilimsel ve mesleki yönelişler öne çıkmaktadır. İngilizce Mimarlık Doktora Programı, mimarlık tarihi ve kuramları, yapım yönetimi, tasarım yöntemleri ve bina teknolojileri alanlarındaki uluslararası ve ulusal ölçeklerde yer alan güncel tartışmaları, temel kuramsal yaklaşımları ve mevcut bilgi birikimini öğrencilerine aktarmayı hedeflemektedir. İngilizce Mimarlık Doktora Programı öğrencilerinden bu birikimi, sürdürülebilir mimarlık, kent ve çevre konuları etrafında yoğunlaşan bir araştırma etkinliği çerçevesinde özgün nitelikli bilimsel çalışmalara dönüştürmeleri beklenmektedir.