İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Ortodonti (DR)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Ortodonti (DR)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Profili

Ortodonti Doktora Programı, programa kabul edilen diş hekimlerini ortodonti alanında eğitmeyi hedeflemektedir. Programın ana amacı diş hekimlerini modern ortodonti uygulamalarını gerçekleştirebilecek teorik ve klinik bilgi donanımına ve beceri düzeyine ulaştırmaktır. Program akademik eğitimin gerekleri doğrultusunda bilim doktoru adaylarını bilimsel metodoloji, araştırma planlama, araştırmaları sözlü ve yazılı olarak sunma konularında da yetkin kılmayı hedeflemektedir.