İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İşletme (DR) (Lisans Dereceli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İşletme (DR) (Lisans Dereceli)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Profili

Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası alanda iş yapan firmaların sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle işletme eğitiminin, uluslararası platformda etkin bir şekilde rol alabilecek yönetici adaylarını yetiştirmesi büyük önem taşımaktadır. Her geçen gün mesafelerin daha da kısaldığı ve küresel bir köy haline geldiği kabul edilen dünyamızda, uluslararası alanda iş yapan firmaların sayısı artan bir ivmeyle büyümektedir. Bu doğrultuda, değişik kültürlerden insanlarla anlaşabilmek ve iş yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması, işletme eğitiminin temel amaçlarından birisi haline gelmiştir.