İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezsiz)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezsiz)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Başkanı

Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezsiz) - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr.Öğr.Üyesi İLKER ÇAYLA
Program Koordinatörü
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
E-posta: ilker.cayla@okan.edu.tr
Telefon: +90