ANZ108 Simülasyon Uygulamaları IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar AnesteziÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ANZ108
Ders İsmi: Simülasyon Uygulamaları II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ESENGÜL KAŞIKÇI TÜRKER
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. NURAY ASLAN
Öğr.Gör. ESENGÜL KAŞIKÇI TÜRKER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı temel beceri uygulamaları hakkında bilgi ve pratik kazandırmaktır. Öğrencilerin girişimsel ve girişimsel olmayan anestezi ve yoğun bakım uygulamalarındaki becerilerini geliştirir.
Dersin İçeriği: Alanda yapacakları temel beceriler ile ilgili bilgi sahibi olma, temel becerilerin işlem basamaklarını öğrenerek hasta ve çalışan güvenliğini tehdit etmeden uygulama yapabilme becerisini kazanma, entübasyon uygulamaları, anestezide kullanılan ilaçlar ve uygulama yolları, hasta takibi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Preoperatif değerlendirme yapabilir
2) Anestezi cihaz kontrolünü bilir, ameliyata uygun preoperatif ekipman ve ilaç hazırlığı yapabilir
3) Rejyonel Anestezide hazırlık ve hasta takibi yapabilir.
4) Özellikli vakalarda (Obstetrik, pediatrik, geriatrik vb) genel anestezi hazırlığı ve genal anestezi uygulama basamaklarını bilir.
5) Derlenme ünitesinde hasta takibi yapmasını bilir
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Preoperatif değerlendirme Simülasyon mankeni, rol play
2) Hasta Pozisyonları Ameliyat Masası Simülasyon Mankeni Destek materyalleri
3) Zor havayolu Anestezi havayolu ekipmanları
4) Preoperatif hazırlık Anestezi cihazı, monitorizasyon, havayolu ekipman, damar yolu ekipmanları
5) Derlenme Ünitesi Hasta Takibi simulation mankeni, monitorizasyon
6) Solunum sesleri Simulasyon Mankeni
7) Nöroaksiyal Bloklar Simülasyon mankeni, serum seti, damaryolu malzemeleri, spinal set, gerekli ilaçlara uygun enjektör, monitorizasyon
8) Nöroaksiyel Blok komplikasyonları Ders 7 ile aynı
9) sınav
10) Obstetrik Anestezi anestezi cihazı, anestezi ekipmanları, manken, ameliyat masası, anestezi ilaçları
11) Ortopedik anestezi 10. hafta ile benzer
12) Pediatrik anestezi 11. hafta ile aynı
13) Geriatrik anestezi 11. hafta ile aynı
14) sınav

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sağlık Okulları ve Anestezi Teknikerleri İçin Temel Kitap
Prof. Dr. Ziya Salihoğlu, Prof. Dr. Pervin Sutaş Bozkurt
©2015 | Nobel Tıp Kitabevleri,Yayın Tarihi, 10/2015
ISBN- 9786053351603
Diğer Kaynaklar: İlgili makale ve tezler

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak. 5
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak. 5
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak. 5
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. 5
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak. 5
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek. 5
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek. 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Rol oynama
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Uygulama
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 15
Laboratuvar 15 15
Uygulama 15 15
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 30
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 25
Toplam İş Yükü 115