İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar AnesteziÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 Anestezi teknikerliği mesleğinde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik bilgi donanımı olan, gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli ve kalifiye insan gücüne sahip meslek elemanları yetiştirmek.
2 Değişen koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen Anestezi teknikerleri yetiştirmek.
3 Çalışma gruplarında sorumluluk alabilen, diğer sağlık meslek mensupları ile işbirliği yapabilen, etkili iletişim kurabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek.
4 Evrensel mesleki etik, insan hakları ve hasta hakları bilincine sahip bireyler yetiştirmek.
5 Bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren meslek elemanları yetiştirmek.
6 Çevre sağlığı ve koruma önlemleri konusunda bilgi, beceri, yeterlilik ve bilince sahip, tutum ve davranışları ile örnek olan bireyler yetiştirmek.