CENG203 Data Structuresİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG203
Ders İsmi: Data Structures
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: CENG106 - Object Oriented Programming I
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALİ UFUK PEKER
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. KÜBRA CENGİZ
Doç. Dr. SHADI HILLES
Dr.Öğr.Üyesi RÜYAM ACAR
Doç. Dr. YUSUF KAVURUCU
Öğr.Gör. Behnam Rahnama
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ders, gerçek uygulamalar bağlamında programlama ve problem çözme üzerine yoğunlaşmaktadır. Odak noktası algoritmalar ve veri yapılarıdır. Ders algoritması analizinin ilk bölümünde listeler, yığınlar, torbalar, kuyruklar, öncelik kuyrukları, ağaçlar, karma tablolar ve sıralama ve arama için klasik algoritmalar gibi temel veri yapıları tanıtılmaktadır. İkinci bölümde, grafikler, dizeleri işlemek için algoritmalar gibi daha gelişmiş algoritmalar ele alınmıştır.

Dersin İçeriği: 1 Giriş, Vaka Analizi: Union-Find, Algoritma Analizi
2 Yığınlar ve Kuyruklar
Temel Sıralamalar: Seçmeli Sıralama, Araya Sokma Sıralaması, Shell Sıralaması
3 Birleşmeli Sıralama, Hızlı Sıralama
4 Öncelikli Kuyruklar, Kümeleme Sıralaması
5 Temel Sembol Tabloları, İkili Arama Ağaçları
6 /Dengeli Arama Agaçları, DAA’nın Geometrik Uygulamaları
7 Çırpı Tabloları, Sembol Tablo Uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Yönsüz Graflar
10 Yönlü Graflar
11 Minimum Kapsama Ağaçları, En Kısa Yollar
12 Sözcük Sıralamaları, Sözlük Ağaçları, Alt Sözcük Aramaları
13 Düzenli İfadeler, Veri Sıkıştırma


Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel veri yapılarının öğrenilmesi ( yığınlar, kuyruklar)
2.1) Temel sıralama algoritmalarının öğrenilmesi (seçmeli sıralma, araya sokma sıralaması Sort, Shell Sıralaması)
2.2) Gelişmiş sıralama algoritmalarının öğrenilmesi (Birleşmeli sıralama, hızlı sıralama, kümeleme sıralaması)
2.3) Ağaç algoritmalarının ve veri yapılarının öğrenilmesi
2) Sembol tablosu yapılarının ve algoritmalarının öğrenilmesi
3) Graf algoritmalarının ve veri yapılarının öğrenilmesi
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1)
2.1) Sıralama algoritmaları ve temel veri yapılarını kullanarak bir proje geliştirilmesi
2)
3.1) Öğrenilen veri yapıları ve algoritmaları kullanarak proje geliştirilmesi
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Vaka Analizi: Union-Find, Algoritma Analizi
2) Yığınlar ve Kuyruklar Temel Sıralamalar: Seçmeli Sıralama, Araya Sokma Sıralaması, Shell Sıralaması
3) Birleşmeli Sıralama, Hızlı Sıralama
4) Öncelikli Kuyruklar, Kümeleme Sıralaması
5) Temel Sembol Tabloları, İkili Arama Ağaçları
6) Dengeli Arama Agaçları, DAA’nın Geometrik Uygulamaları
7) Çırpı Tabloları, Sembol Tablo Uygulamaları
8) Ara Sınav
9) Yönsüz Graflar
10) Yönlü Graflar
11) Minimum Kapsama Ağaçları, En Kısa Yollar
12) Sözcük Sıralamaları, Sözlük Ağaçları, Alt Sözcük Aramaları)
13) Düzenli İfadeler, Veri Sıkıştırma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Algorithms,4th Edition, R. Sedgewick and K. Wayne, Addison-Wesley Professional, 2011, ISBN 0-321-57351-X
Diğer Kaynaklar: Book website: http://algs4.cs.princeton.edu
Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları, 3. Basım, Rifat Çölkesen, Papatya Yayıncılık, 2016, ISBN 978-975-6797-94-5

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

6

7

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 5
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 3
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Projeler 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Proje 2 15 30
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 2 1 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 120