ECO102 Macroeconomicsİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ECO102
Ders İsmi: Macroeconomics
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. FATMA ÇİĞDEM ÇELİK
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. FATMA ÇİĞDEM ÇELİK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere temel makroekonomik kavramların temel düzeyde bilgi ve anlayışı kazandırmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca, en önemli makroekonomik gösterge ile başlayarak - kişi başına düşen GSYH (ortalama yaşam standartlarının en yaygın kullanılan vekili olan) öğrenciler, nominal / gerçek ekonomik değişkenlerden, ekonomik rollerden fiyat endekslerine kadar çeşitli ana kavramlara aşina olacaklardır. enflasyon, işsizlik, kısa vadeli ekonomik dalgalanmalar ve döngüsel para ve maliye politikaları. Kavram hem soyut hem de gerçek yaşam bağlamlarında tanıtılacak, daha sonra temel matematiksel modeller bağlamında kullanılacak ve nihayet gerçek hayattaki ekonomik olayları açıklamak için kullanılacaktır.
Dersin İçeriği: Muhasebe kavramları ve milli gelirin belirlenmesi; klasik ve Keynesyen çıktı ve istihdam teorileri; ulusal tasarruf, yatırım ve tüketimin belirlenmesi; ekonomik büyüme ve gelişme teorileri; ödemeler dengesi, döviz kuru sistemleri, ticaret ve finansal akışlar; para ve maliye politikası; enflasyon ve enflasyonla mücadele politikaları; Küresel ve Türkiye ekonomisi ve makroekonomik göstergelerden örnekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Makroekonomik ölçekte ekonomik davranışın resmi olarak analiz edilmesi
2) Çeşitli piyasaların ve makroekonomik değişkenlerin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak
3) Makroekonomik olayların gerçek örneklerini karşılaştırmalı teorik ekonomik modeller ile karşılaştırabilme
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ulusların Zenginlikleri: Makroekonomik Toplamın Tanımlanması ve Ölçülmesi YOK
2) Ulusların Zenginlikleri: Makroekonomik Toplamın Tanımlanması ve Ölçülmesi OKUMA
3) Toplam Gelir OKUMA
4) Toplam Gelir OKUMA
5) İstihdam ve İşsizlik OKUMA
6) İstihdam ve İşsizlik OKUMA
7) Kredi Piyasaları OKUMA
8) VİZE YOK
9) Kredi Piyasaları OKUMA
10) Para Sistemi OKUMA
11) Para Sistemi OKUMA
12) Kısa Dönem Dalgalanmalar OKUMA
13) Kısa Dönem Dalgalanmalar OKUMA
14) Karşılıklı Makroekonomik Politika OKUMA
15) FİNAL SINAVI YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Economics with MyEconLab, Global Edition, 2/E Daron Acemoglu, David Laibson, John List (Available at University bookstore on Santralistanbul campus).
Diğer Kaynaklar: Economics with MyEconLab, Global Edition, 2/E Daron Acemoglu, David Laibson, John List .
Leading Journals Relevant for this Course:
- American Economic Review;
- Econometrica;
- Journal of Econometrics;
- Journal of Political Economy;
- Quarterly Journal of Economics;
- Annual Review of Economics;
- Research Policy;
-Review of Economic Studies;
- Journal of Economic Literature;
- Journal of Economic Perspectives.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Uygulama 15 30
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 75
Küçük Sınavlar 1 12
Final 1 18
Toplam İş Yükü 180