GBE322 Industrial Genetics and Bioengineering Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE322
Ders İsmi: Industrial Genetics and Bioengineering I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 6 5 11
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SEVDA MERT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi SEVDA MERT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: • Genetik ve biyomühendisliğin endüstride önemini vurgulamak
• ürünleri üretmek için biyolojik süreçleri, organizmaları veya biyoteknolojik sistemleri karşılaştırmak
• Biyoteknoloji endüstrisinde sentetik biyoloji yöntemlerini tartışabilmek
• Endüstride yapısal biyoloji ve protein mühendisliğinin gücünü tanıyabilmek
• Proses mühendisliğinin endüstriyel biyomühendislik ile nasıl ilişkili olduğunu tanımlamak
• Endüstride gıda mühendisliği ve biyomühendislik arasındaki etkileşimi anlamak
• Enerji mühendisliği ve biyoteknolojinin önemini tanımak
Dersin İçeriği: Fermantasyon teknolojisine giriş
Endüstriyel fermentasyonlarda kullanılan mikroorganizmalar ve ortam içerikleri
Mikrobiyal büyüme
Anaerobik solunum ve fermantasyon mekanizmaları
Mikroorganizma üretim methodu seçim
İmmobilize hücre sistemleri
Şarap ve bire fermentasyonu
Genetik ve biyoteknoloji
Yapısal biyoloji ve uygulamalı protein mühendisliği
Biyoteknoloji endüstrisinde atık arıtımı
Gıda mühendisliği ve endüstrideki biyoteknolojik uygulamaları
Enerji mühendisliği ve endüstrideki biyoteknolojik uygulamaları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • At the beginning of his education in the department of bioengineering, the student acquires preliminary information about this interdisciplinary branch of science. • The student will have the ability to solve problems arising in science and technology by using engineering and biological approaches combined Biotechnology field. • The student has a basic knowledge of bioengineering and its applications in life sciences • The student will have detailed information about all engineering sciences and other sciences that make up bioengineering.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyoteknolojinin doğası Fermantasyon teknolojisine giriş Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 1 Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 1
2) Endüstriyel fermentasyonlarda kullanılan mikroorganizmalar ve ortam içerikleri Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 2 Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 4
3) Mikrobiyal büyüme Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 2
4) Anaerobik solunum ve fermantasyon mekanizmaları Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 6
5) Mikroorganizma üretim methodu seçimi Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 9 Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 4
6) Enzim Biyoteknolojisi İmmobilize hücre sistemleri Kesikli ve sürekli biyoreaktörler Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 9 Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 5
7) Şarap ve bire fermentasyonu Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 10 Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 9
8) Bitki ve Orman Biyoteknolojisi Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 8.
9) Çevre Biyoteknolojisi Proje Literatür Ödev Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 7.
10) Biyolojik yakıt üretimi Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 6
11) Gıda Biyoteknolojisi Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 10
12) Genetik ve Biyoteknoloji Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 3
13) Biyoteknoloji ve Tıp Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 11
14) Proje sunumları
15) Proje sunum devamı Biyoteknoloji de güvenlik Biyoteknolojik ürünün korunması Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009. Chapter 13 and 14.
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA.

Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA.

Waites, M. J., Morgan, N. L., Rockey, J. S., Higton, G., 2001, Industrial Microbiology. An Introduction. Blackwell Sci. Ltd., UK.

Stanburry, P. F., Whitaker,A., Hall, S. J., 1995, Priciples of Fermentation Technology. Third Edition. Butterworth-Heinemann Sci. Ltd., UK

Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009.
Diğer Kaynaklar: Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA.

Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA.

Waites, M. J., Morgan, N. L., Rockey, J. S., Higton, G., 2001, Industrial Microbiology. An Introduction. Blackwell Sci. Ltd., UK.

Stanburry, P. F., Whitaker,A., Hall, S. J., 1995, Priciples of Fermentation Technology. Third Edition. Butterworth-Heinemann Sci. Ltd., UK

Biotechnology, 5th edition, John E. Smith, University of Strathclyde, Cambridge University Press, 2009.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 10
Sunum 1 % 20
Projeler 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 30
Uygulama 16 96
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 96
Sunum / Seminer 11 44
Proje 15 60
Final 1 3
Toplam İş Yükü 329