Uİ505 Uluslararası Ekonomi Politikİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: Uİ505
Ders İsmi: Uluslararası Ekonomi Politik
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÖKÇE TUNÇ
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, küreselleşme; uluslararası parasal sistemler; Avrupa para sistemi; sabit ve dalgalı döviz kurları; ödemeler dengesi muhasebesi; döviz piyasası; uluslararası parite ve döviz kurlarına yönelik tahminler; satın alma gücü paritesi; Fischer etkisi; uluslararası tahvil ve menkul kıymet piyasaları konularının öğrencilere anlatılmasıdır.
Dersin İçeriği: Dünya ekonomisinin küreselleşmesi; uluslararası para sisteminin evrimi; Avrupa para sistemi; sabit ve esnek döviz kuru rejimleri; Ödemeler dengesi muhasebesi; ödemeler dengesi hesapları; döviz piyasası; spot pazar ve forward pazarı; uluslararası parite ilişkileri ve döviz kurlarının tahmin edilmesi; faiz oranı paritesi, satın alma gücü paritesi, Fisher etkileri; uluslararası tahvil piyasası; uluslararası hisse senedi piyasası.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Dünya ekonomisinde çeşitli zamanlarda kullanılan uluslararası para sistemi türlerini tanımak .
2) • Ticaret dengesi ve ödemeler dengesi bilançosunun makroekonomik politikaların geliştirilmesinde önemini kavramak.
3) • Döviz piyasalarında oluşabilecek arbitraj fırsatlarını belirlemek ve bu fırsatlardan yararlanmak için yöntemleri tartışmak.
4) • Döviz piyasasının organizasyonunu tanımlamak ve spot ve forward işemler arasında ayrımı yapabilmek.
5) • Faiz oranı paritesi ve satın alma gücü paritesi gibi birkaç temel uluslararası parite ilişkisini tanımlamak ve uluslararası parite koşullarının karşılanıp karşılanmadığına karar verebilmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders izlencesinin tartışılması YOK
2) • Çok uluslu şirket kavramının açıklanması • Uluslararası Finans öneminin vurgulanması Ders izlencesinin okunması Seyidoğlu(2013) sayfa 9-40 bölüm 1’in okunması
3) Uluslararası finansın yurt içi finansmandan ayrılan yönlerinin tartışılması • Küreselleşmenin nedenleri ve yararlarının anlaşılması Seyidoğlu(2013) sayfa 9-40 bölüm 2’nin okunması
4) • Uluslararası Finansın önemi • Uluslararası finansal yönetimin hedefleri Seyidoğlu(2013
5) • Dünya ekonomisinin küreselleşmesi • Çok uluslu şirketlerin değerlendirilmesi ve etik standartların tartışılması Seyidoğlu(2013)
6) • Şirketlerin çok uluslu şirket haline gelme aşamalarının belirlenmesi • Çok uluslu şirket olmanın avantajlarının uluslararası çeşitlendirmeyi de içerecek şekilde belirlenmesi • Seyidoğlu(2013)
7) • Finansal ekonominin uluslararası finansal yönetimde öneminin tanımlanması • Karşılaştırmalı üstünlük teorisinin açıklanması • Seyidoğlu(2013)
8) • Firmaların neden çok uluslu olduklarının tartışılması • Karşılaştırmalı üstünlük teorisi • Seyidoğlu(2013)
9) • Global finansal yönetimin farklılıkları • Küreselleşme süreçleri • Seyidoğlu(2013)
10) • Döviz piyasasının işlevleri ve temel özelliklerinin açıklanması • Döviz piyasasının işlemcilerinin sıralanması • Seyidoğlu(2013)
11) • Döviz piyasasındaki işlem türlerinin açıklanması • Spot ve forward piyasaların farklarının açıklanması • Seyidoğlu(2013)
12) • Döviz kurlarının belirlenmesindeki kurumsal çerçevenin açıklanması • Döviz kurlarının nasıl kote edildiğinin anlaşılması • Seyidoğlu(2013)
13) • Döviz kotasyon yöntemlerinin öğrenilmesi • Alış-satış kur marjının hesaplanması • Seyidoğlu(2013)
14) • Çapraz kurların kote edilmesinin açıklanması • Seyidoğlu(2013)
15) Final sınavı none

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: International Finance
Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick
McGrawHill, 7th edition, 2014
ISBN-13: 978-0-07-716161-3
Diğer Kaynaklar: Uluslararası Finans
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Güzem Can Yayınları, 5. Baskı, 2013.
ISBN: 9757516112

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 64
Proje 3 15
Ödevler 4 8
Küçük Sınavlar 2 1
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 22
Toplam İş Yükü 173