IAY105 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IAY105
Ders İsmi: Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 4 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. RAİFE AŞIK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. HAKAN MORAY
Öğr.Gör. HALİL SOYAL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; beden eğitimi ve egzersiz öğretmek ve öğrencilerimize fitness’in içeriği teknikleri ve uygulamaları öğretilmektedir.
Dersin İçeriği: • Fitness’in literatürde ki tanımı.
• Fitness literatüründeki temel hareketleri kullanır.
• Fitnessin işlevini, amaçlarını, felsefesini tanımlar.
• Fitness sporunun bilimsel gelişimini ve
• Fitness bilim dalları ile olan ilişkisini birbiri içerisinde nasıl kullanıldığı.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Öğrenme Yetkinliği
1) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersin temel hedeflerinin anlatılması ve öğrenci görüşlerinin dinlenmesi yok
2) Fitnessin diğer bilimlerle ilişkisi Fitnessin tanımını Fitnessin temel kavramları YOK
3) Kuvvet antrenmanı YOK
4) Kuvvet antrenmanı ve tekniğin geliştirilmesi YOK
5) • Dayanıklılık antrenmanı YOK
6) Dayanıklılık antrenmanı ve tekniğin geliştirilmesi YOK
7) Sürat antrenmanı YOK
8) Sürat antrenmanı ve tekniğin geliştirilmesi YOK
9) Ara sınav Yok
10) Çeviklik antrenmanı NONE
11) Çeviklik antrenmanı ve spor salonunda pratik çalışmaları YOK
12) Kuvvette devamlılık antrenmanı YOK
13) Kuvvette devamlılık antrenmanı YOK
14) Konuların Gözden Geçirilmesi YOK
15) FİNAL YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kravitz L, Bubico A. (2015). Essentials of Eccentric Training. 1th. Edition, Human Kinetics, USA.
Radcliffe J, Farentinos B, (2015). High-Powered Plyometrics, Volume II, 2nd. Edition, Human Kinetics, USA.
Diğer Kaynaklar: Kravitz L, Bubico A. (2015). Essentials of Eccentric Training. 1th. Edition, Human Kinetics, USA.
Radcliffe J, Farentinos B, (2015). High-Powered Plyometrics, Volume II, 2nd. Edition, Human Kinetics, USA.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma.
3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
4) Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir
5) Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
7) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
8) Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak.
9) Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 3
2) Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma. 3
3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. 4
4) Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir 3
5) Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 3
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme 3
7) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. 4
8) Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak. 4
9) Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın 4

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ödev
Uygulama
Örnek olay sunma
Yarışma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Final 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 64
Uygulama 16 64
Toplam İş Yükü 128