IAY202 Acil Bakım IVİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IAY202
Ders İsmi: Acil Bakım IV
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 4 5 7
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ÇİFTÇİ
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. RABİA GÜLNUR YILMAZER SERBES
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Doğum ve yenidoğan hastalıkları hakkında genel bilgi sağlar. Ayrıca tanı, tedavi ve uygulama prensiplerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Kadın Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Çocuk Acil Durumlarının Yönetimi bu derste öğrencilere uygulamalı derslerle sunulmaktadır.
Dersin İçeriği: Bu dersin sonunda öğrenci:

• Pediatrik hasta ve acil bakım değerlendirmesini uygulamak.
• Normal doğum sürecini desteklemek.
• Jinekolojik acil durumlar ve acil bakım değerlendirmelerini uygulamak.
• Riskli gebelikleri tanımlamak.
• Hamile takibi desteklemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı güncel bilgiler, uygulama gereçleri ve diğer kaynakları içeren ders kitaplarının desteklediği teorik ve pratik bilgileri edinir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) - Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma. - Alanında edindiği temel düzeyde bilgi ve uygulamaları kullanarak verileri yorumlamak, değerlendirmek, problem tanımlamak, analiz yapmak, ispat temelli çözümler üretmek.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) - Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak. - Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın. - Bir proje içinde astların gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Alana Özgü Yetkinlik
1) - Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel değerler ve ayrıca çevre koruma, işçinin sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
1) - Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir. - Alınan eğitimi aynı alanda daha yüksek bir eğitim seviyesine veya aynı düzeyde bir mesleğe yönlendirin. - Yaşam boyu öğrenme konusunda farkındalık kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) - Alanında edindiği temel bilgi ve becerilere dayalı fikirleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarın. - Alandaki sorunlara ilişkin fikir ve çözüm önerilerini profesyonel ve profesyonel olmayanlarla paylaşın. - Alandaki gelişmeleri izlemek ve en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde bir yabancı dil kullanarak meslektaşlarınızla iletişim kurmak. - En az düzeyde Avrupa Bilgisayar Ehliyeti Temel Seviye yazılım bilgisine sahip bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanın.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Meme Muayenesi (KKMM) Testis Muayenesi (KKTM) sunum
1) Üreme Sisteminin Anatomisi (Kadın Ve Erkek) SUNUM
2) Gebelikte Kadının Fizyolojisi Ve Anatomisi SUNUM
3) Gebelikte Diyabet- Hipertansiyon-Hipotansiyon SUNUM
4) Gebelik Öncesi tarama testleri sunum
5) Gebelikte Plesanta Anomalileri ve Preeklampsi sunum
6) Doğum Eylemleri (Normal Doğum- Sezaryen) sunum
7) Yenidoğan Fizyolojisi Ve Anatomisi sunum
8) ara sınav vize
9) Yenidoğan Bakımı Ve Apgar Skorlama sunum
10) Çocuk Hastalıkları (Endokrin, Metabolik, Kromozom) sunum
11) Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar sunum
12) Simülasyon uygulamaları uygulama
13) simulasyon uygulamaları uygulama
14) final exam

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: PARAMEDİK- KLİNİK KONULAR-* MESLEKİ BECERİLER- OPERASYONEL UYGULAMALAR- ÖĞR. GÖR. GÜRKAN ÖZEL
Diğer Kaynaklar: PARAMEDİK- KLİNİK KONULAR-* MESLEKİ BECERİLER- OPERASYONEL UYGULAMALAR- ÖĞR. GÖR. GÜRKAN ÖZEL

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma.
3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
4) Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir
5) Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
7) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
8) Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak.
9) Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 4
2) Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma. 4
3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. 4
4) Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir 4
5) Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 4
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme 4
7) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. 4
8) Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak. 4
9) Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın 4

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Uygulama
Sunum
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Kurul-Committee 10 % 30
Ara Sınavlar 10 % 30
Final 10 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Uygulama 10 30 300
Derse Özgü Staj 10 10 100
Final 10 30 300
Toplam İş Yükü 700