SBLG101 Bilgisayara Girişİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar AnesteziÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBLG101
Ders İsmi: Bilgisayara Giriş
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. İSMAİL BAL
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. HALİL SOYAL
Dr.Öğr.Üyesi MÜGE SÖYLEYİCİ ÇERGEL
Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA ŞAŞMAZ KURU
Dr.Öğr.Üyesi FAZİLET ÖZDENOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN CENİKLİ BAŞEREN
Öğr.Gör. İSMAİL BAL
Öğr.Gör. B.Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı temel bilgisayar uygulamaları hakkında genel bilgi vermektir. İşletim sistemi farklılıklarını tanıyabilecek, kelime programını gerçekleştirebilecek, yeni belge, elektronik tablo, sunum oluşturabilecek ve kaydedebilecektir. Dahası, bu ders kaliteli bir sunumun özelliklerini tanıtmaktadır. Ayrıca bu derste öğrencilerin internet, ağ, tel ve kablosuz bağlantılar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Bilgisayara giriş ve temel donanım bilgisi, Klavye kullanımı, işletim sistemleri: windows (xp, 7 ve 8) , internet, Office uygulamaları (Word, Excel, MS-DOS, Power Point ), sistem koruması: virüsler ve antivirüsler ve sistem yrdeklemesi ve sıkıştırma.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Bilgisayar donanım özellikleri ve temel işlevleri öğrenilir. • Onaylanmış işletim sistemi özellikleri ve temel işlevler. • Kullanılan Word programı. Belge oluşturabilir ve kaydedebilir. Bir belgenin biçimini değiştirebilir ve tablo oluşturabilir • Kullanılan Excel programı ile yeni e-tablo oluşturabilir ve kaydedebilir. Basit formüllerle hesaplama yapabilir. • Kullanılan Powerpoint programı ile yeni sunu oluşturabilir ve kaydedebilir. Bir sunuya çeşitli animasyonlar uygulayabilir.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar Donanım Özellikleri. yok
2) Bilgisayar donanımı Pencerelerde klasörleme e-mail Yok
3) Word Programı Yok
4) Ofis Word Programı Yok
5) Ofis Word Programı Yok
6) Ofis Word Programı Yok
7) Ara Sınav
8) Ara Sınav Yok
9) Ofis Excel Programı Yok
10) Ofis Excel Programı Yok
11) Ofis Excel Programı
12) Ofis Excel Programı Yok
13) Ofis Excel Programı
14) Ofis Excel Programı Yok
15) Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bilgisayar Kurs Kitabı
Arkadaş Yayınevi
©2008 | Arkadaş Yayınevi | Published: 2008
ISBN- 615.8'42'015r-dc21
Diğer Kaynaklar: None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Laboratuvar

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Grup Projesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 66 792
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 798