SYAD201 Yabancı Dil Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SYAD201
Ders İsmi: Yabancı Dil I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ÖZLEM GÖKKURT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. NECMETTİN KOÇ
Öğr.Gör. AYKUT GÜLŞAHİN
Öğr.Gör. B.Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. CEM AKSİNER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin temel İngilizce yetilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: Bu ders internet üzerinden verilmektedir. Bu ders öğrencilerin Başlangıç seviyesinde Genel İngilizce becerilerini geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dört beceri alanının –Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma- hepsini içermektedir. Öğrencilerin kelime bilgisini daha da geliştirmek ve dilbilgisini pekiştirmek ön planda tutulmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, kendilerini tanıtabilmekte, günlük rutinler, boş zaman aktiviteleri ve yetenekleri hakkında konuşabilmektedir. Ayrıca öğrenciler, nicelik belirtebilmekte, yer tasvir edebilmekte ve geçmiş olaylar hakkında konuşabilmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Dinleme ve konuşma yeteneğini geliştirmek
2) İletişim yeteneğini geliştirmek
3) Dinleme ve konuşma yeteneğini geliştirmek
4) İletişim yeteneğini geliştirmek
5) Dinleme ve konuşma yeteneğini geliştirmek
6) İletişim yeteneğini geliştirmek
7) Dinleme ve okuma yeteneğini geliştirmek
8) Konuşma ve iletişim yeteneğini geliştirmek
9) Dinleme ve okuma yeteneğini geliştirmek
10) Okuma ve iletişim yeteneklerini geliştirmek
11) Dinleme ve okuma yeteneklerini geliştirmek

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction
2) Greetings; saying hello and good bye /Spelling names Textbook
3) Numbers 1-10 / Personal information Textbook
4) Personal items / Classroom objects Textbook
5) Prepositions and expressions of location Textbook
6) Types of celebrities / basic adjectives/adjectives to describe personality Textbook
7) Family members / Numbers 10-101 Textbook
8) Midterm
9) Morning routines/ verbs for everyday activities/ days of the week Textbook
10) Time expressions for routines Textbook
11) Types of TV shows / free time activities/ time expressions for frequency Textbook
12) Expressions for likes and dislikes Textbook
13) Neighbourhood places/ Adjectives Textbook
14) Neighbourhood places/ Adjectives Textbook
15) Revision
16) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Touchstone 1
Diğer Kaynaklar: Online materials and worksheets

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program Kazanımları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma.
3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
4) Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir
5) Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
7) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
8) Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak.
9) Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 4
2) Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma. 4
3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. 4
4) Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir 4
5) Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 4
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme 2
7) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. 4
8) Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak. 4
9) Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın 4

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Uygulama 14 84
Ödevler 2 4
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 118