İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Arazi Yönetimi ve Kullanımı (DR) (Yüksek Lisans Dereceli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Arazi Yönetimi ve Kullanımı (DR) (Yüksek Lisans Dereceli)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Kazanılan Yeterliliğin Düzeyi

240 AKTS kredisinden oluşan Programıdır. Kazanılan yeterlilik; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Avrupa Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesi (EQF-LLF)’nin 8. düzeylerine, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)’nin 3. düzeyine karşılık gelmektedir.