İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. 133 kredilik (240 AKTS) programı zorunlu derslerin tamamında ve bölüm tarafından belirlenen sayıda seçmeli derslerde başarılı olunması (FF, VF notlarının alınmaması). Stajların bölüm komisyonunca kabul edilmesi ve transkripte işlenmesi.