İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar AnesteziÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

Anestezi Programında iki yıllık eğitim süresince öğrencilerin, temel tıp branşları, anestezi ve yoğun bakım ünitelerindeki uygulamalar, hasta ve hasta yakınları ile iletişim, çevre ve çalışan güvenliği konularında bilgi, tutum ve beceri kazanması hedeflenmektedir. Bu amaçla teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra zorunlu staj uygulamaları bulunmaktadır.