İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 Ulusal ve küresel sanayi kuruluşlarında gerek yönetim, gerekse de ARGE ve teknik alanlarda çalışabilecektir.
2 Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde Y. Lisans ve Doktora programlarına kabul edilebilecek ve akademik çalışmalar yürütebilecektir.
3 Yenilikçi ve girişimcilik bilgi ve becerileri ile kendi işlerini kurabilecekler, yenilikçi teknolojik ürünler geliştirebileceklerdir.
4 Karmaşık Projelerde gerek proje lideri gerekse de uzman olarak modern mühendislik metod ve yöntemlerini de kullanarak gerektiğinde ekonomik analiz de yaparak çalışabilecektir.