İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 Teorik ilk ve acil yardım bilgilerini uygulamada kullanabilme
2 Ilk ve acil yardım terminolojisini etkin kullanabilme
3 Ilk ve acil yardım ile ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
4 Ilk ve acil yardım ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
5 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme.
6 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme.
7 Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
8 Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9 Ilk ve acil yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme.
10 Ilk ve acil yardım ile ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
11 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12 Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu saptayabilme
13 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme
14 Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
15 Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
17 Sağlık sorunları ile ilgili iletişim zincirini doğru kurabilme, hasta ve sorunlarını doğru aktarabilme.
18 Engelli hastlarla iletişim kurabilme.
19 Vakaları aciliyetlerine göre sıralayabilme
20 Olay yerinde ilk ekip görevlerini üstlenebilme