İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (YL) (İngilizce) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (YL) (İngilizce) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 Ulusal ve küresel sanayi kuruluşlarında gerek yönetim, gerekse de ARGE ve teknik alanlarda çalışabilecektir.
2 Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde Doktora programlarına kabul edilebilecek ve akademik çalışmalar yürütebilecektir.
3 Yenilikçi ve girişimcilik bilgi ve becerileri ile kendi işlerini kurabilecekler, yenilikçi teknolojik ürünler geliştirebileceklerdir.
4 Karmaşık Projelerde gerek proje lideri gerekse de uzman olarak modern mühendislik metod ve yöntemlerini de kullanarak gerektiğinde ekonomik analiz de yaparak çalışabilecektir.