İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Öğrenciler, programın ilk yılında yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmeye yönelik dersler alırlar. İlerleyen yıllarda ise dil ve çeviri edinci, özel çeviri alanları, çeviribilimin kuramsal ve yöntemsel altyapısına dönük dersler alırlar. Programın son yılında, öğrenciler yazılı veya sözlü çeviri modülünden birini seçerek ilerler. Sözlü modüle yönelmek için dönem başında “screening test” adı verilen bir sınavı başarmak durumundadır. Öğrenciler, ayrıca mezuniyet sonrası karşılaşabilecekleri mesleki zorlukları gidermek için bölüm ve sektör bağlantısıyla kurulmuş staj programlarına yönlendirilir.