İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar HemşirelikÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Hemşirelik
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Sevgili Öğrenciler,

Okan Üniversitesi bünyesinde Hemşirelik Bölümü 2009 yılında ilk öğrencileri ile eğitim öğretime başlamıştır. Hemşirelik Bölümümüzün misyonu Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, kendilerine verilecek olan görevleri yerine getirebilen, yasal sorumluluklarını bilen ve sahip çıkan, birey, aile ve toplumun değerlerine saygılı olan, hasta haklarına uygulamalarında dikkat eden, hemşirelik hizmetlerinde bağımsız karar verebilen, tanılama ve değerlendirme yapabilen, araştırıcı, lisan bilen, güvenilir, girişimci, eleştirel düşünebilen, aktif, sorgulayıcı, kendine güvenen, Ulusal olduğu kadar Uluslararası platformda bakım verebilen, profesyonel ölçütlerde ve etik değerlerin önemine inanan hemşireler yetiştirmektir.

Bölümümüzün vizyonu ise, çağdaş teknoloji ve bilgiye sahip olan, ekip çalışmasına inanarak bütüncül bir yaklaşımla hastaların tedavi ve bakımında olduğu kadar, toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı yaşaması ve sağlığın sürdürülmesi için hizmet veren Ulusal ve Uluslararası alanda aranan ve tercih edilen hemşirelerin yetiştirildiği bir bölüm olmaktır.