İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Tıp (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Tıp (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Bu programın sonunda öğrenciler
1. Molekül, hücre, doku ve sistemler açısından insanın doğal mekanizmasını, gelişimini ve temel yapısını tanımlar.
2. İnsan vücudundaki anormal yapı ve mekanizmaları inceler, bilimsel araştırmalara dayalı bilgi ile açıklayabilir, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimini göz önüne alarak hastalıkların nedenini değerlendirir.
3. Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.
4. Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
5. Tanı ve tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.
6. Toplumdaki yaygın hastalıklar için etkili yöntemler kullanarak ve bilimsel veri temelinde ilk aşama tedaviyi sağlar
7. Acil durumlarda hastaların tedavisi ve ihtiyaç durumunda hastanın naklini gerçekleştirir.
8. Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını bilir ve yapar
9. Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
10. Ulusal Sağlık sisteminin yapı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur,
11. Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
12. Yasal sorumlulukları ve etik kuralları tanımlar
13. Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır,
14. Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar.
15. Bilimsel projeler üretir, bilimsel toplantılara katılır ve bu toplantıların organizasyonunu sağlayabilir
16. Güncel tıp literatürüne erişebilmek ve iletişim kurabilmek için en az bir yabancı dili iyi derecede bilir
17. Bilimsel çalışmaları değerlendirirken istatistik ve çeşitli bilgisayar programlarını kullanır