İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Mimari Restorasyon ( İkinci Öğretim )Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Mimari Restorasyon ( İkinci Öğretim )
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Program kapsamında öğrencilere; geleneksel mekan çözümlemeleri, yapım sistemleri ve yapı elemanlarının yanı sıra, mimarlık tarihi, koruma ilkeleri, restorasyon teknikleri, geleneksel el sanatları hakkında teorik bilgi kazandırılır. Öğrenciler; saha çalışmaları ile uygulamalı olarak geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin alınması konusunda deneyim edinirler. Öğrenciler ayrıca, gerek el ile gerek bilgisayar ortamında teknik resim yöntemleri ile bu saha çalışmalarının rölöve, restitüsyon çizimlerini ve restorasyon projelerini hazırlayarak çalışmalarını profesyonel olarak ifade etmeyi öğrenirler. Kentsel ve yapısal ölçekte belgeleme ve analiz çalışmaları yapan öğrenciler, korumanın ana prensiplerini benimserken, öğrenimleri sırasında devam eden stajları ile eğitim hayatından iş hayatına geçiş yapmaya hazırlanırlar.