YSB102 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 1İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Yaşlı BakımıÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Yaşlı Bakımı
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YSB102
Ders İsmi: Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 1
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 8 5 8
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi FUAT NİHAT ÖZAYDIN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ONUR YARAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı yaşlı bakımı uygulamalarına ilişkin temel kavram ve uygulamaları bilme ve kullanma ile planlı bakım verme becerisini kazandırmanın yanı sıra yaşlı bakımında biyolojik rik faktörlerini ve bulaş önleme yollarını, yaşlının sağlıklı fizyolojik kapasitesini sürdürmesini sağlayacak uygulamaları, yaşlı hareketliliğinin önemini, yatak yapımı, yatağa bağlı risk faktörlerini ve takibini, temel yaşam bulgularının takibini, beslenme, kişisel öz bakım prensipleri ve uygulama tekniklerini, ilaçların vücuda alınma yollarını öğretmektir.

Dersin İçeriği: • Yaşlıda hijyen, biyolojik risk faktörleri, enfeksiyon kontrol ve uygulanacak aşıları açıklar,
• Yaşlı özbakım yeterliliği için gerekli uygulamaları tarif eder, banyo prensiplerini açıklar
• Yaşlı egzersizi, gerekli beslenme prensipleri ve uygulama yollarını gerçekleştirir
• Hayati belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum takibi ve kaydedilmesini tariff eder ve gösterir
• Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamaları tariff eder
• Oral, parenteral, Intravenöz infüzyon, kan tranfüzyonu uygulamalarını değerlendirebilir
• Yaşlıda bası yaraları ve ağrı kontrolü prensiplerini açıklar.
• Yaşlı palyatif bakım ve terminal dönem bakım prensiplerini tariff eder
• Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları prensiplerini açıklar

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Yaşlıda hijyen, biyolojik risk faktörleri, enfeksiyon kontrol ve uygulanacak aşıları açıklar,
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Yaşlı özbakım yeterliliği için gerekli uygulamaları tarif eder, banyo prensiplerini gösterir
2) Yaşlı egzersizi, gerekli beslenme prensipleri ve uygulama yollarını gösterir
3) Hayati belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum takibi ve kaydedilmesini tarif eder ve gösterir
4) Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamaları tarif eder
5) Oral, parenteral, Intravenöz infüzyon, kan tranfüzyonu uygulamalarını değerlendirebilir
6) Yaşlıda bası yaraları ve ağrı kontrolü prensiplerini açıklar. Yaşlı palyatif bakım ve terminal dönem bakım prensiplerini tarif eder. Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları prensiplerini açıklar
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hasta bakımında temel kavramlar,
2) güvenli ortam,
3) Yaşam bulguları( ANTASolunum),
4) Sıcak soğuk uygulamalar,
5) enfeksiyonlardan korunmak,antisepsi, izolasyon,
6) Masaj, uygulamalar,
7) yatak yapımı, Hastanın yatak içinde döndürülmesi ve dekibitüs bakımı,
8) Biyolojik risk faktörleri ve alınacak önlemler,
9) ilaç uygulamaları ve ilaç kullanımı.,
10) Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla beslenme.,
11) Yaşlıda bası yaraları ve ağrı., Yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar,
12) Yaşlı bireylerde palyatif bakım ve terminal dönem,
13) Yaşlı mobilizasyonu sağlama,
14) Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları, yatağa bağımlı yaşlı bakımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Geriatrik Bakım İlkeleri
Prof. Dr. Gülten Kaptan
©2012 | Nobel Tıp Kitabevleri | Published: September 2012
ISBN: 978-975-420-962-4

Diğer Kaynaklar: Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler
Yrd Doç Dr Fatma Akça Ay, Nobel Tıp Kitapevi, 2013, ISBN: 978-975-420-964-8

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır.
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular 5
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar 5
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar 5
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur 5
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır. 5
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır 5
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar 5
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular 5
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır 5
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Ders
Soru cevap/ Tartışma
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 10 % 80
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 20
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 4 8 32
Uygulama 10 8 80
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 10 1 10
Ödevler 14 2 28
Ara Sınavlar 4 1 4
Rapor Teslimi 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 212