İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Yaşlı BakımıÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Yaşlı Bakımı
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler genç nüfusun azalıp yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi, sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Yaşlı Bakımı Programında öğrencilerin sektördeki son gelişmelere aşina olabilmesi amacıyla yaşlı bakımı ilke ve uygulamaları, anatomi, fizyoloji ve temel gerontoloji ile ilgili bilgiler verilmektedir. Yaşlı Bakımı Programından mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme vb. alanlarda uzman gözetiminde çalışabilir.