İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Yaşlı BakımıÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Yaşlı Bakımı
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulamak
2 Hizmet alan bireyin aktif yaşama katılımını sağlamak
3 Bakım öncesi ön hazırlık yapmak
4 Hizmet alanın yaşam alanını düzenlemek
5 Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak
6 Hizmet alanın öz bakımını uygulamak
7 Hizmet alan bireyin tedavi sürecinde sağlık profesyonelini desteklemek
8 Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlamak