YSB207 Yaşlılarda Kronik Hastalıklarİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Yaşlı BakımıÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Yaşlı Bakımı
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YSB207
Ders İsmi: Yaşlılarda Kronik Hastalıklar
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi FUAT NİHAT ÖZAYDIN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUCİZE SARIHAN
Öğr.Gör. MERYEM PAYDAŞ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Kronik Hastalıklar; özellikle yaşlılarda görülen kronik hastalıkların neden,belirti,bulgu,tedavi,sınıflandırılması ve bakım hakkında genel bilgi edinmektir
Yaşlı insanların kronik hastalıklarının etiyolojisi, klinik bulguları, tanı ve temel tedavisini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmektir. Ayrıca bu ders önleyici tedbirleri almayı tasarlamaktadır. Konular arasında yaşlı vücut yapısı; homeostazı; kemik, eklem, kardiyovasküler, kan, immün, solunum, endokrin, boşaltım, sinir, duyu, sindirim sistemleri ve özel duyu hastalıklarını açıklamaktadır. Ders sonunda , öğrenciler temel anatomi ve ana fizyolojinin prensipleri ile bunların yaşlılardaki ilişkileri üzerine derinlemesine bir anlayış gösterebilmelidir.
Dersin İçeriği: Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri. Kardiyovasküler sistemin kronik hastalıkları, Yaşlılıkta pulmoner sistem hastalıkları, Yaşlılıkta gastrointestinal sistem hastalıkları, Jinekolojik,ürolojik sistemin , Nefrolojik hastalıklar, Yaşlılıkta endokrinolojik hastalıklar, Kas ve iskelet sistemin kronik hastalıkları, Norolojik sistemin kronik hastalıkları, Kulak burun boğaz hastalıkları, Göz hastalıkları, Dermatolojik hastalıklar, Yaşlılık ve kanser

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Kronik hastalıkların tanımını,özelliklerini,evrelerini açıklayabilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Yaşlılıkta sık görülen solunum sistemi,gastrointestinal sistem,kardiyovasküler sistem,endokrin sistem,üriner sistem,romatolojik sistem,norölojik sistemin kronik hastalıklarını analiz edebilir.
2) Yaşlılıkta görülen kanserlerin gelişimini evrelerini tanımlayabilir.
3) Yaşlılarda görülen kronik hastalıkların bakım sürecini tanılayıp,planlayıp,uygulayabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan hayatının evreleri, yetişkinlik, yaşlılık,
2) solunum sistemi hastalıklarında yaşlı bakımı,
3) Sindirim sistemi hastalıklarında yaşlı bakımı,
4) Kas- iskelet sistemi hastalıklarında yaşlı bakımı,
5) Kardiyovasküler sistem hastalıklarında yaşlı bakımı,
6) Sinir sistemi hastalıklarında yaşlı bakımı,
7) Yaşlı bakımında evde destek sistemleri,
8) enfeksiyon hastalıklarında yaşlı bakımı,
9) selim ve malign onkolojik hastalıklarda yaşlı bakımı,
10) kan hastalıklarında yaşlı bakımı,
11) endokrin sistem hastalıklarında yaşlı bakımı
12) boşaltım sistemi hastalıklarında yaşlı bakımı
13) genital ve üreme sistemi hastalıklarında yaşlı bakımı
14) Duyu sistemi hastalıklarında yaşlı bakımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı
Prof Dr Mustafa Altındiş, İstanbul Tıp Kitapevi, Published: 2013
SBN: 978-605-4499-67-0
Diğer Kaynaklar: Kronik Hastalıklar ve Bakım
Yayım Tarihi6/2012
EditörProf. Dr. Zehra Durna
YayıneviNobel Tıp Kitabevleri
ISBN9789754209099

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır.
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular 4
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar 2
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar 4
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur 4
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır. 3
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır 3
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar 3
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular 3
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır 3
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler 3

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 56
Ödevler 14 42
Ara Juri 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 142