HRE451 Reklam Prodüksiyonuİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE451
Ders İsmi: Reklam Prodüksiyonu
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ZEYNEP NİLÜFER ŞENGEL
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. ZEYNEP NİLÜFER ŞENGEL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders, reklam filmi yaratıcı sürecinin ve prodüksiyon aşamalarının açıklanmasını hedeflemektedir. Ders süresince ilgili terminoloji ve temel kavramları ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Reklam fotoğraf çekimi ve film prodüksiyonunun aşamalarının da ele alınacağı ders kapsamında öğrenciler yasal düzenlemeler ve ajanslar ve reklam prodüksiyon şirketleriyle işbirliklerinin detayları konularında da bilgi edineceklerdir.
Dersin İçeriği: Reklam ajansı ve işleyişi; Reklam üretim sürecinde medya kararları ve reklam ortamları; Yazılı ve basılı reklam ortamlarında maliyet ve ölçümleme; Açıkhava, sinema ve internette ölçümleme; Prodüksiyon şirketi; Reklam ortamlarına göre metin yazımı ve prodüksiyon; Radyo spotu prodüksiyonu; Seslendirme stüdyosu ziyareti; Televizyon reklamları; Vize Sınavı; Televizyon reklam çekimi aşamaları; Film stüdyosu ziyareti; Animasyon stüdyosu ziyareti; Post prodüksiyon ve aşamaları; Post prodüksiyon stüdyosu ziyareti; Final Sınavı,

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Reklam ajansı ve işleyişi. • Reklam üretim sürecinde medya kararları ve reklam ortamları. • Yazılı ve basılı reklam ortamlarında maliyet ve ölçümleme. • Açıkhava, sinema ve internette ölçümleme. • Prodüksiyon şirketi, yapısı ve işleyişi. • Radyo spotu prodüksiyonu. • Seslendirme stüdyosu, film stüdyosu, animasyon stüdyosu ve post prodüksiyon stüdyosu yapıları ve işleyişleri. • Televizyon reklam çekimi aşamaları. • Post prodüksiyon ve aşamaları.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dünyada ve Türkiye’de reklamcılığın gelişimine dair kısa bir hatırlatma yapılması. • Pazarlama iletişiminde reklamın yerinin açıklanması. • Reklam ajanslarının organizasyonel yapısının açıklanması. • Ajansların işleyişinde yer alan bölümlerin sıralanarak tanımlanması. • Bölümlerin sorumluluklarının ele alınarak açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
2) • Reklam üretimi sürecinin tanımlanması. • Reklam stratejisinin geliştirilmesi konusunun ele alınması. • Medya kararlarının belirlenmesinin tanımlanması. • Reklam ortamlarının belirlenmesinin açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
3) • Yazılı reklam ortamlarının sıralanarak açıklanması. • Basında ölçümleme kavramının anlatılması. • Basında maliyet hesaplaması kavramının açıklanması. • Yayın yapan reklam ortamlarının sıralanarak açıklanması. • Televizyonda ölçümleme kavramının açıklanması. • Radyoda ölçümleme kavramının açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
4) • Diğer reklam ortamlarının sıralanarak anlatılması. • Açıkhavada ölçümleme olgusunun ele alınması. • Sinemada ölçümleme olgusunun açıklanması. • İnternette ölçümleme ve planlama konusunun anlatılması. • Reklam prodüksiyon şirketinin yapısı ve işleyişinin anlatılması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
5) • Basılı reklam ortamları için reklam metni yazımı sürecinin açıklanması. • Layout kavramının tanımlanması ve örneklendirilmesi. • Basılı reklam için reklam metninde prodüksiyon aşamasının tanımlanması. • Basılı reklamda fotoğraf kullanımı konusunun açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
6) • Radyo spotunun hazırlanma aşamalarının sıralanarak açıklanması. • Radyoda metin yazma konusunda dikkat edilecek noktaların açıklanması. • Radyo spotunda ses seçiminin ele alınması. • Radyo spotunda müzik seçimi konusunun ayrıntılandırılması. • Jingle, stok müzik, reklam müziği, vokaller, ses dizaynı, kayıt, miksaj terimlerinin açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
7) • Seslendirme stüdyosu ziyareti gerçekleştirilerek bir önceki ders kapsamında edinilen bilgilerin uygulama aşamalarında gözlem yapılması ve bilgilerin pekiştirilmesi. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
8) • Basılı reklam ortamlarının sıralanması. • Televizyon reklamlarında anlatım biçimlerinin sıralanması. • Senaryo yazımının açıklanması. • Story board teriminin açıklanması ve örneklerle ele alınması. • Çekim aşamasının sıralanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Vize sınavı için tüm konuların tekrar edilmesi.
9) Grup tartışması. Örneklerin değerlendirilmesi Açıklanan konuların tekrar edilmesi.
10) • Alt başlık kavramının açıklanması. • Çekim öncesi hazırlıkların anlatılması. • Ön prodüksiyon kavramının anlatılması. • PPM (pre production meeting) kavramının tanımlanması. • Kurgu aşamasının anlatılması. • Dağıtım ve yayın aşamalarının açıklanması. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
11) • Film stüdyosu ziyareti gerçekleştirilerek bir önceki ders kapsamında edinilen bilgilerin uygulama aşamalarında gözlem yapılması ve bilgilerin pekiştirilmesi. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
12) • Animasyon stüdyosu ziyareti ile ders kapsamında edinilen bilgilerin uygulama aşamalarında gözlem yapılması ve bilgilerin pekiştirilmesi. Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
13) • Post prodüksiyonda kurgu ve montaj aşamalarının tanımlanması. • Post prodüksiyonda görsel effect ve online finishing aşamalarının açıklanması. • Post prodüksiyonda seslendirme aşamasının tanımlanması. • Post prodüksiyonda color grading aşamasının açıklanması. • Post prodüksiyonda video transfer ve Sinefekt, aşamasının tanımlanması Açıklanan konuların tekrar edilmesi. Bir sonraki dersin konularının okunması.
14) • Post prodüksiyon stüdyosu ziyareti ile ders kapsamında edinilen bilgilerin uygulama aşamalarında gözlem yapılması ve bilgilerin pekiştirilmesi. Final sınavı için konuların tekrar edilmesi.
15) • Post prodüksiyonda kurgu ve montaj aşamalarının tanımlanması. • Post prodüksiyonda görsel effect ve online finishing aşamalarının açıklanması. • Post prodüksiyonda seslendirme aşamasının tanımlanması. Veri Yok
16) FİNAL Adım Adım Reklam Üretimi (Reklam Filmi Prodüksiyonu) Nesrin Tan Akbulut & Elif Eda Balkaş 2010. İstanbul: Beta Televizyon Reklam Filmi Yapımı. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları. Nesrin Tan Akbulut & Elif Eda Balkaş Erdoğan 2010. İstanbul: Beta

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Adım Adım Reklam Üretimi (Reklam Filmi Prodüksiyonu)
Nesrin Tan Akbulut & Elif Eda Balkaş
2010. İstanbul: Beta
Diğer Kaynaklar: Televizyon Reklam Filmi Yapımı. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları.
Nesrin Tan Akbulut & Elif Eda Balkaş Erdoğan
2010. İstanbul: Beta

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Teknik gezi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Uygulama
Gözlem

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ödev 3 % 5
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 50