İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 İnşaat Mühendisliği uygulamalarında saha mühendisi olarak görev alırlar.
2 İnşaat taahhüt işlerinde yüklenici olarak görev üstlenirler.
3 Şantiye yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında rol alırlar.
4 İnşaat Mühendisliği, Yapı İşletmesi ve Patlayıcı Mühendisliği disiplinlerinde lisansüstü çalışmalar yaparlar.