İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri aşağıda sıralanan şartları sağlamaları halinde mezun olabilirler:
(a) 133 kredilik (240 AKTS) programı zorunlu derslerin tamamında ve bölüm tarafından belirlenen sayıda seçmeli derslerde başarılı olunması (FF, VF notlarının alınmaması),
(b) Dönem sonu not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,
(c) Happy Life programının tamamlanması,
(d) Şantiye ve Ofis stajlarının bölüm komisyonunca kabul edilmesi ve transkripte işlenmesi.