HRE455 Reklamda Yaratıcılıkİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE455
Ders İsmi: Reklamda Yaratıcılık
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. EYYÜPHAN ERKUL
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GENEL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ders boyunca, öğrencilere yaratıcılıklarını keşfetmek için çeşitli modeller tanıtılacaktır. Bu ders öğrencilere yaratıcı strateji geliştirme süreci ve eleştirel düşünme için bir takdir anlayışını vermek için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: Reklam Yaratıcılığına Giriş
birleşme
etkinleştirme
mecaz
Çıkarma
Aşırı Sonuç
Absurd Alternatif
ters çevirme
Aşırı çaba
Öznitelik Değer Eşlemesi
8 araç-uygulama çalışması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Müfredat Ders Anahatlarını Tartışma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Goldenberg, Jacob, et al. Cracking the ad code. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
2) • Reklam yazımı ve tasarımının teori ve uygulamasını tanıtma. • Reklamcılıkta yaratıcılığın doğasını ve tarihini açıklama • Kitle iletişim araçları için reklam mesajlarının planlanmasını ve hazırlanmasını özetleme • Çeşitli ortamlarda kullanılan belirli teknikleri ve uygulamaları açıklama Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Goldenberg, Jacob, et al. Cracking the ad code. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
3) • Fikirlerin nereden geldiğini tartışma • Reklam verenlerin serbest bırakıldığı cezaevlerini belirleme • Reklam medyasını tanımlamak ve analiz etmek ve aracı kullanmak • Birleştirme tekniğini kullanarak iki yaklaşımı keşfetme Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Goldenberg, Jacob, et al. Cracking the ad code. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
4) • Reklamverenlerin gürültülü bir dünyada nasıl dikkat çektiğini açıklama • Dikkat için araçları analiz etme • Etkinleştirmeyi kullanmanın yararlarını açıklamak ve tartışmak Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Goldenberg, Jacob, et al. Cracking the ad code. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
5) • Metafor kullanarak tek çekimde tartışma • Türkiye'deki önemli kişilerin kamuya ait tanıtımlarını analiz etmek • Bir metaforik reklamın ne kadar etkili bir şekilde oluşturulduğunu göstermek • Marka reklamcılığının, marka tanınırlığının ve kullanım talimatlarının kaynaşmasının değerlendirilmesi Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Goldenberg, Jacob, et al. Cracking the ad code. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
6) • Minimalizmi ve kazanan sonuçları tanımak • Çıkarma bir ekleme olduğunda analiz etmek • Çıkarmanın iletiyi nasıl vurgulayabileceğini tartışmak • Olumsuz düşünmeyi tanımlamak Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Goldenberg, Jacob, et al. Cracking the ad code. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
7) VİZE SINAVI
8) • Klişenin nasıl önleneceğini açıklayın - ve hala bir ürünün sözünü vurgulama • Küçük bir özellik sunmak için mevcut düşünme sürecini tanımlama • Küçük bir özellik kullanarak Extreme Consequence kullanım talimatlarını temsil etme Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988. Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.
9) • Faydaya nasıl odaklanılması gerektiğini belirleme • Saçma durumlarda ironiyi açıklama • Ürünün reklamda olması gerektiğinde tartışma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988. Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.
10) • Saçma durumların gerçek olmasını nasıl sağladığını analiz etme • Küçük özelliklerin ne zaman kullanıldığını öğrenme • Eski standbyslerimizde Inversiyon kullanarak göstermek ve açıklamak Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988. Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.
11) • Söyleyecek hiçbir şeyiniz yoksa ne söyleyeceğinizi listelemek • Marka yönünden aşırı çabaları değerlendirmek • Tüketici açısından aşırı çabaları değerlendirmek Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988. Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.
12) • Bir özellik ve bir değer arasındaki farkı tanımlama • Değeri tanımlamanın eklenmiş değerini belirleme - sürecin bir sonraki adımı: Yeni mesajlar aramaya başlama • İnsanların bildiklerini doğru yapıp yapmadıklarını tartışma • Nitelik ve değer arasındaki bağlantıyı eleştirme • Özellik ve değer seviyeleri arasında ayrım yapma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988. Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.
13) • Ödüllü reklamları sunma • Her bir reklam için kullanılan araçları tanımlama Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988. Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.
14) Dönem boyunca sunulan yaratıcı reklam için tüm araçların tartışılması Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988. Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.
15) Dönem boyunca sunulan yaratıcı reklam için tüm araçların tartışılması Genel revizyon Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988. Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.
16) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Goldenberg, Jacob, et al. Cracking the ad code. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Diğer Kaynaklar: • Evans, Robin B. Production and creativity in advertising. Financial Times Management, 1988.
• Fill, Chris, Graham Hughes, and Scott De Francesco. Advertising: strategy, creativity and media. Financial Times/Prentice Hall, 2012.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları
Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %