İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Geomatik Mühendisliği Bölümü mezuniyet koşulları, öğrencinin eğitim planında yer alan tüm dersleri toplamda en az 133 kredi, genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,0 olacak biçimde tamamlanması ve zorunlu stajları tamamlamasıdır. Öğrenci işleri Dairesi tarafından mezun adayı öğrencilere not çizelgesi (Transkript) verir. Tüm koşulların yerine getirip getirmediğini belirlemek için Bölüm Başkanı Öğrencinin not çizelgesini (Transkript) inceler, öğrencinin danışmanı ile istişare ederek mezuniyete onay verir. Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, transkript, staj belgesi ve ilişik kesme belgesini ilgili birimlere ve ilgili bölüme onaylatarak öğrenci kimliği ile birlikte dekanlığa sunarlar. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyet kararı alınan öğrenciler için dekanlık tarafından Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenir. (http://www.okan.edu.tr/sayfa/on-lisans-ve-lisans-yonetmeligi)