İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Geomatik Mühendisliği Bölümü´nün amacı öğrencilerimizin aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan birer geomatik mühendisi olarak mezun olmasını sağlamaktır;

Geomatik Mühendisliği bilimi ve teknolojisine ait problemlere pratik ve etkin çözüm üretebilme kabiliyetinin olması.
Geomatik Mühendisliği kapsamında; arazi yönetimi, kentsel dönüşüm, ölçme, jeodezi, fotogrametri ve uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri bilim dallarında temel bilgi birikimine sahip olması.
Karar mekanizmalarının arazi kullanımı ve yönetimine yönelik alacakları kararlarda teknik danışmanlık yapması.
Mezun olduktan sonra teknik bilgi birikimini güncel tutma sorumluluğunu bilmesi ve elde ettiği bilgiyi işine uyarlama kabiliyetini kazanması.
Geomatik projelerinde liderlik, girişimcilik ve etkin takım çalışması kabiliyetine ulaşmış olması.
Geomatik mühendislerinin sivil topluma olan sosyal sorumluluklarını bilmesi ve mesleğini profesyonel ve etik kurallar çerçevesinde yapma bilincine kavuşması.