GEOM218 Ölçme Bilgisi 2İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM218
Ders İsmi: Ölçme Bilgisi 2
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
4 0 4 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: GEOM217 - Ölçme Bilgisi I
GEOM217 - Ölçme Bilgisi I
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Nokta konum belirlemesini, yükseklik kavramını, yükseklik farklarının geometrik ve trigonometrik yöntemlerle ölçülmesini, kesit nivelmanını , yüzey nivelmanını, kesitlerle alan ve hacim hesabını, total station ile üç boyutlu detay alımını öğretmek.
Dersin İçeriği: Nokta konum belirlemesi, istasyon noktası hesabı, önden, geriden ve karışık kestirme hesabı, kenar ölçüleriyle kestirme hesabı, Yükseklik kavramı, yükseklik sistemleri, ülke (Türkiye) nivelman ağı, yükseklik/yükseklik farkı ölçme yöntemleri ve aletlerine genel bakış, geometrik nivelman, hassas nivelman, nivelmana etki eden hatalar, yüzey nivelmanı, kesit nivelmanı, kesitlerle alan ve hacim hesapları, trigonometrik nivelman, kısa ve uzun mesafelerde trigonometrik yükseklik ölçümü, karşılıklı gözlemlerle trigonometrik yükseklik belirleme, total station ile üç boyutlu detay alımını öğretmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Yükseklik kavramını ve yükseklik sistemlerini öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Nokta bazlı konum belirlemesini öğrenir.
2) Yükseklik farkı/yükseklik ölçme yöntemleri ve aletleri ile geometrik nivelmanı öğrenir.
3) Kısa ve uzun mesafede trigonometrik nivelman ölçüm ve hesabını öğrenir.
4) Total station ile üç boyutlu detay alımını öğrenir.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Serbest istasyon noktası, önden ve karışık kestirme hesabı. -
2) Geriden kestirme ve kenar ölçüleriyle kestirme hesabı -
3) Yükseklik kavramı ve yükseklik sistemleri -
4) Ülke nivelman ağı ve yükseklik/yükseklik farklarını ölçme yöntemleri, nivelmanda kullanılan aletler -
5) Geometrik nivelman -
6) Hassas nivelman, nivelman geçkileri ve nivelmana etki eden hatalar -
7) Yüzey nivelmanı ve kesit nivelmanı -
8) Boyuna ve enine kesitler -
9) Yarı yıl sınavı -
10) Kesitlerle alan ve hacim hesapları -
11) Düşey açı ölçümü ve kısa mesafede trigonometrik nivelman -
12) Tek taraflı gözlemlerle uzun mesafede trigonometrik nivelman -
13) Karşılıklı gözlemlerle trigonometrik nivelman -
14) Takeometrik alım ve total station ile üç boyutlu detay alımı -
15) Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ölçme Bilgisi II Ders notları (sayısal ortamda)
Diğer Kaynaklar: KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi I (1998), ISBN 975-95964, İstanbul
KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi II (2003), İstanbul
TÜDEŞ, T., Aplikasyon, KTÜ yayınları, Yayın No:105, (1979)
SONGU, C., ŞERBETÇİ, M., GÜLAL, E., (2005) Ölçme Bilgisi I
SONGU, C., Ölçme Bilgisi, İkinci Cilt, (1975) Ankara
KAHMEN, H., Angewandte Geodeasie: Vermessungskunde, (2006) Walter de Gruyter, Berlin, New York
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

5

2

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 3
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 2
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 3
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 3
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 5
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 2
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 4
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 3

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 6 90
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 170