BBA423 Small and Medium Enterprises Management İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BBA423
Ders İsmi: Small and Medium Enterprises Management
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi CANAN KOÇER
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi CANAN KOÇER
Doç. Dr. EZGİ YILDIRIM SAATÇİ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere girişimcilik kavramını aşılatarak doğru adımları uygulamak koşuluyla küçük işletmelerin nasıl hayata geçirilebileceğini göstermektir.
Dersin İçeriği: Başlangıç aşaması; girişimci niyetleri; gerçekleştirme; yönetimsel fonksiyonlar; organizasyon ve strateji; pazarlama, insan kaynakları, finans ve üretimle ilgili konular; iş yaşam eğrisi, Mintzberg’in strateji zirvesi; teknik ve işletme iş gücü; altyapısal konular; küçük ve orta ölçekli kurumların oluşturulması; KOBİ yönetimindeki problemler; aile şirketlerinde yönetim problemleri; sürdürülebilir büyüme.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • KOBI özelinde tanım ve analiz yapabilmeleri
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) • Bir küçük işletmede sürdürülebilir rekabetçi avantajları oluşturabilmesi,
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Rekabetçi avantaj olarak bir fikir, ürün, konum veya pazarlama planı kullanır hale gelmeleri hedeflenir.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Küçük işletme nedir?
2) • Küçük işletmecilik yönetimi ve girişimcilik
3) • Küçük işletmelerde Planlama Yeni fikirler üzerine düşünme
4) • İş Planı • İş Planı Nedir • İş Planı içerikleri işletmelerde nasıldır
5) • Varolan işletmelere dahil olma • İş devralma-satın alma alternatifleri • Bir işletmede neler olmalı • Aile şirketini devralma
6) • İş Kurmak • Start-up hakkında
7) • Yeni işletmecilik türleri • Ev tabanlı iş modeli • Taraflı iş kurmak • Hızlı büyüyen start-up modeli
8) • Finans Yönetimi • Küçük işletme muhasebesi • Finansal Analiz • Nakit akışı yönetimi
9) • Küçük işletmede Finans • Temel Kapital Gereksinimi • Temel Finans Literatürü • Nasıl Kapital bulunur?
10) • Yasal Süreç Hakkında • Küçük işletmelerde hukuki boyut
11) • Küçük İşletmelerde Pazarlama: Strateji and Araştırma • Pazarlama Konsepti • Pazarlama Stratejisi • Pazar Araştırması
12) • Küçük İşletmelerde Pazarlama: Ürün • Pazarlama karması • Yeni ürünler geliştirmek • Küçük İşletmelerde alım • Tedarikçi seçimi
13) • Küçük İşletmelerde Pazarlama: 3P: Yer, Promosyon, Fiyat • Dağıtım kanalları ve yerleşim planı • Fiyat politikası • Pazarlama karması
14) • Küçük işletmelerde yönetim • Küçük işletmelerde profesyonel yönetim • Küçük işletmelerde uluslararası yönetim • İnsan kaynakları yönetimi • Küçük işletmelerde yönetim modelleri
15) • Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dünyanın En Başarılı Küçük İşletmesi, Yazar: Michael Gerber, Yayınevi : Akılçelen Kitaplar 2015
Küçük İşletmeler İçin Büyük Fikirler; Yazar: Ruth King, Yayınevi : Pegasus 2007
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yeniden Yapılanma Stratejileri, yazar: İbrahim Yalçın
Yayınevi : Nobel Bilimsel Eserler 2016.


Diğer Kaynaklar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İhracat Pazarlaması, : Yazar: Sabiha Kılıç, Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık 2011

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Teknik gezi
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Final 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 105
Final 1 14
Toplam İş Yükü 164