ULOJ427 Sürdürülebilir Lojistikİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ULOJ427
Ders İsmi: Sürdürülebilir Lojistik
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM UZPEDER
Dersi Veren(ler): Belirsiz Personel
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrenciyi sürdürülebilir lojistik temelini oluşturan bazı önemli ilkelerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Temel yaklaşım teorik bilgilerin yanında örnek olaylar ile iş çevresinin deneyimlerinin tartışılacağı bir ortam da oluşturulması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri yönetimine stratejik ve operasyonel bakış açısı, özellikle yeşil taşımacılık ve yeşil paketleme gibi yeşil lojistik alanları, çevresel sürdürülebilirliğin göstergeleri, çeşitli işletme alanlarında en iyi yeşil lojistik uygulamaları, çevresel yönetim sistemleri, çevresel raporlama, ve LCA, karbon izi, tedarik zinciri denetimi, emisyon ticareti ve bunun işletmeye etkileri, tedarik zincirinde sürdürülebilirliğe yönelik kural ve düzenlemeler, tedarik zincirinde risk yönetimi, sürdürülebilirliğin sosyal faktörleri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • İleri ve tersine lojistik kavramları arasındaki farkın görülmesi
2) • Tersine lojistiğin daha etkin yapılabilmesi için nasıl ağ tasarımı yapılacağı ve model oluşturulacağı, bu modelleri nasıl çözüleceği
3) • Sürdürülebilirlik kavramının ne anlama geldiği
4) • Yeşil satınalma, yeşil depolama, yeşil taşıma kavramları
5) • Karbon ayak izi ölçümü
6) • Lojistik organizasyonlarda lojistik süreçleri uygularken etik ilkelere riayet etme konularında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Sürdürebilirlik Kavramı ve Yararları, • Küresel Isınma ve Sorunları • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri İçin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Sorumluluklar • Lojistik sektöründe sürdürülebilirlik kavramının rolü ve önemi • Yük taşımacılığının dışsal etkileri • Taşımacılıkta çevresel standartlar • Lojistikte çevresel etkileri
2) • Kyoto Protokolü • Sürdürülebilir lojistikte etik ilkeler • Yasal Düzenlemeler, • Yeşil Satınalma, • Sürdürülebilir lojistik ve Ürün Geliştirme • Endüstriyel ambalajlama ve Yeşil Lojistik Yaklaşımı, • Ürün ambalajında Yeşil Lojistik • Sürdürülebilir lojistik politikalarının amaçları • Yük taşımacılığının yoğunluğunun azaltılması • Yüklerin yeşil taşıma modlarına kaydırılması • Enerji verimliliğinin arttırılması Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:21-50
3) • Karbon Salınımı, • Karbon Borsası ve Karbon Ayak İzi Kavramları, • Euro Motorlar, • Eko-Lojistik Çözümler • Karbon ayak izi nedir? • Karbon ayak izi süreçleri • Karbon ayak izi için başarı faktörleri Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:51-74
4) • Yeşil Lojistiğin kentler için önemi • Eko-Rotalama modelleri • Taşıma terminallerinde sürdürülebilirlik • Şehirlerde yük taşımacılığı • Şehirlerde yük odakları • Şehirlerde taşımacılık şebekeleri • Şehirlerde karayolu alternatif yük taşımacılığı Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:75-88
5) • Enerji Kullanım Verimliliği, • Uygun taşıma modu seçiminin enerji verimliliği yönünden • değerlendirilmesi • Fosil yakıtların yük taşımacılığı üzerindeki etkileri • Alternatif yakıtların yük taşımacılığında kullanımının önemi • Lojistiğin çevresel maliyetleri • Sürdürülebilir gelişim ve sürdürülebilir dağıtım • Çevresel maliyetlerin içselleşmesi Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:89-103
6) • Dünyada ve Türkiye’de Yeşil Lojistik Uygulamaları • Türkiye’de sürdürülebilir lojistik için taşıma modları • Lojistik te kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri • Lojistikte kurumsal sosyal sorumluluk paydaşları • Lojistikte kurumsal sosyal sorumluluk için örnek olaylar Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:104-116
7) • Tersine Lojistiğe Giriş • Genel Bilgi (Anahtar Süreçler, Sorumluluklar, Uygulama Örnekleri), • Tersine Lojistik Tarihi ve Farklı Tanımlar, • Tersine ve İleri Tedarik Zinciri/Lojistik Karşılaştırmaları • Tersine Lojistik-Yeşil Lojistik Karşılaştırması, • Tersine Lojistik Uygulamalarının Önündeki Engeller • Ters lojistik olarak atık lojistiği • Evsel atıklar • Sanayi atıkları • Tıbbi atıklar • Atık lojistiğinin sürdürülebilir süreçleri Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:117-129
8) • E ticaret, e lojistik ve çevre • B2B e ticaret ve lojistik • B2C • E-ticaret kavramını ve önemi • E ticaret ve kargo lojistiği • E-ticaret ve sürdürülebilir lojistik • E ticarette veri analiz teknikleri Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:129-136
9) • Denizyolu taşımacılığının ekonomik ve çevresel zararları • Yeşil denizyolu taşımacılığı • Denizyolu taşımacılığında emisyonlar • Denizyolu taşımacılık politikaları • Denizyolu taşımacılığında çevresel standartlar • Denizyolu taşımacılığında çevresel uluslararası yasal mevzuat Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:137-145
10) • Vize sınavı ile öğrencinin yetkinliğini ölçülmesi, • Sürdürülebilir lojistiğin öneminin açıklanması • Lojistikte ekonomi ve çevre arasındaki farkların tanınması • Sürdürülebilir lojistik için temel görevlerin açıklanması • hedeflenmektedir. • Vize Sınavı Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:146-159
11) • Depolamada çevresel etkilerin azaltılması • Depolarda yeşil enerjiden yararlanmak • Çevresel etkilerin azaltılma teknikleri • Depo içi sıcaklıklar • Enerjinin verimli kullanımı • Depo içi aydınlatma • Mekanik elleçleme ekipmanları • Depo enerji denetimi • Depo tasarımında çevresel öncelikler Yok
12) • Yeşil lojistik, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk • Sosyal sorumlulukta paydaşlar • Sosyal sorumluluk standartları • Sosyal sorumluluk ve lojistik fonksiyonlar • Çevresel göstergeler • Sosyal göstergeler Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:160-175
13) • Lojistik maliyetlerin çevresel yönden değerlendirilmesi ve içselleştirilmesi • Çevresel maliyetlerin parasal yönden değerlendirilmesi • Çevresel zararların maliyeti • Çevresel zararlardan kurtulmanın maliyeti Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:176 - 180
14) • Yeşil lojistiğin geliştirilmesinde hükümetlerin rolleri • Yeşil lojistik için politikalar • Yük taşımacılığı yoğunluğunun azaltılmasına yönelik politikalar • Yeşil araç kullanımını destekleyici politiklar • Lojistikte enerji verimliliğinin arttırmak için stratejiler • Az kirletici enerji kaynaklarına yönelme politikaları • Sürdürülebilir lojistik için desteklenme politikaları Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:181-189
15) • Final sınavı için genel değerlendirme • Final Sınavı Verilen ders materyalindeki bir sonraki hafta konusunun okunması, derse katılım sağlayacak bilgi birikiminin kazanılması Pg:190 -199

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Prof. Metin Çancı, Sürdürülebilir Lojistik Ders Notları, 2016.
Diğer Kaynaklar: Prof. Metin Çancı, Sürdürülebilir Lojistik Ders Notları, 2016.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Ödev
Problem Çözme
Teknik gezi
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Uygulama
Grup Projesi
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 80
Ara Sınavlar 2 30
Final 1 18
Toplam İş Yükü 176