UTIC202 Uluslararası Ticaretİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: UTIC202
Ders İsmi: Uluslararası Ticaret
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUR TOPÇUOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUR TOPÇUOĞLU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencileri uluslararası ticaret dünyasının gittikçe rekabetçi hale gelen dünyası için hazırlamaktır. Bu dersin vurgusu uluslararası ticaret ortamı, çok taraflı ve bölgesel ticaret anlaşmaları olacaktır.
Dersin İçeriği: Bölümler, okumalar ve vaka çalışmaları ile şu konular tartışılacaktır: ticaret politikalarının türleri, ana uluslararası ticaret örgütleri ve anlaşmalar, bunların nasıl ve neden geliştikleri, bunlardaki güncel tartışmalar ve değişimler. Dersler sırasında, öğrenciler sözlü iletişim kabiliyetlerini ve sunum becerilerini geliştirirken, liderlik sorumlulukları üstlenecek ve takımlar içinde diğer öğrencilerle birlikte çalışacaklar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dış ticaretin pratik özelliklerini açıklayabilme
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) İthalat ve ihracat prosedürlerini açıklamak
2) • Türkiye ile ticaret ilişkilerine vurgu yaparak bir ülke analizi yapmak.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Ana ihracat / ithalat pazarları seçim portalı olan Trade Map gibi ticaret analiz araçlarını kullanma konusunu anlatmak ve uzmanlık kazanmak
2) • Ödeme koşullarını açıklamak
Öğrenme Yetkinliği
1) • INCOTERM'leri (2015) açıklamak
2) • Yatırım teşviklerini öğrenmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) • Farklı ihracat türlerini açıklamak
2) • Dış ticaret işlemleri için devlet yardımlarını kullanmak

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kursu tarif et. Dış ticarete ilişkin temel düzenlemeleri açıklayın. Türkiye'de dış ticaretten sorumlu ana kuruluşları tanımlar. Müfredat. Ana yasa ve yönetmelikleri tanımlayın. Ana organizasyonları tanımlar. Müfredat'ı inceleyin. II. Yarıyıl Proje Şablonu'nu inceleyin.
2) Dış ticareti etkileyen megatrendleri açıklar. Türkiye ve sektörler için megatrend etkilerini tartışır. II. Yarıyıl Proje Şablonu'nu tartışın. II. Yarıyıl Proje Şablonu'nu tartışın. (Ülke Analizi) Megatrendleri tanımlayın. 25 farklı megatrend listele. Önümüzdeki beş yıl için 10 küresel makro eğilimlerini listeleyin. (Euromonitor'un) Bir megatrend seçin ve yazılı olarak tartışın ve haftaya teslim edin.
3) • İhracat iş akışını açıklayın. • Dış ticaret yasalarını ve düzenlemelerini açıklayın. • Cezaları önlemek için yasalara saygı göstermenin önemini açıklayın. • Başlıca uluslararası ticaret terimlerini tanımlayın. • Ticaret işlemlerini gerçekleştirmek için ihracat türlerine ve ilgili kamu otoritelerine vurgu yaparak ihracat düzenlemesini tanımlayın. • İhracat iş akışını açıklayın. • Dış ticarette ticaret kimliklerini açıklar. • Uluslararası ticaret terimlerini sınıflandırın. yok
4) • İhracat çeşitlerini sınıflandırın. • Farklı ihracat türleri arasındaki farkları açıklar. • İhracat türlerine göre onay gereksinimlerini belirleyin. • İhracat türlerine göre sorumlu otoriteleri belirleyin. • İhracatı tanımlayın. • İhracatçıyı tarif edin. • İyi tanımlayın. • İhracatçılar Genel Sekreterliği Birliğinin siciline kayıt olun. • Gümrük işlemlerini açıklayın. • Başlatılan işlemi tanımlayın. • İadesi olmayan ihracatı tanımlayın. • Kayıtlı ihracatı belirlemek. • İhracatları sevkiyat yoluyla tanımlayın. • Ön lisanslı ihracatı sınıflandırın. Araştırmaya devam ve II. Dönem projesi üzerinde çalışmaya devam et.
5) • İhracat çeşitlerini sınıflandırın. • Farklı ihracat türleri arasındaki farkları açıklar. • Yurtdışı fuarlara ve sergilere katılmanın önemini açıklayın. • Ofseti tanımlayın. • Boşluğu açıklayın. • Ticari kiralamayı tanımlayın. • Transit ticareti tanımlayın. • Yurt dışına e-ticareti açıklayın. • Sınır ticaretini tanımlayın. • Yurtdışı müteahhitlik ve teknik danışmanlık hizmetleri kapsamında ihracat ve ithalatı açıklar. • Özel faturalarla Türkiye'de bulunmayanlara yapılan satışları listeleyiniz. Araştırmaya devam et ve orta vadeli proje üzerinde çalış.
6) • Dış ticaretten sorumlu kuruluşları açıklayın. • Bu kuruluşlarla zorunlu ilişkileri açıklamak. • Bu kuruluşlarla ağ ve ilişki gereksinimlerini açıklayın. • Dış ticarette yer alan uluslararası kuruluşları listeler. • Ticaret / ihracat yardımında yer alan diğer kuruluşları listeleyin. • Ekonomi Bakanlığı'nın rol ve sorumluluklarını tanımlayın. • Türkiye'nin ihracat stratejisini 2023'e açıklayın. • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın rollerini ve sorumluluklarını tanımlayın. • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın rol ve sorumluluklarını tanımlayın. • Türkiye Sanayi Stratejisini tanımlayın (2015-2019). • Türkiye İhracatçılar Birliğinin rollerini ve sorumluluklarını açıklayın. • Diğer Bakanlıkların rollerini ve sorumluluklarını açıklayın. • 13 farklı İhracatçı Birliğinin görev ve sorumluluklarını açıklayın. • TOBB'u (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tanımlayın. • KOSGEB'i (Türkiye Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Kalkınma Örgütü) açıklayın. • Uluslararası gözetim şirketlerini sınıflandırın. Araştırmaya devam et ve final projesinde çalış.
7) • ARA SINAV. • Serbest Bölge düzenlemesini açıklayın. Serbest Bölgelerde yapılan temel işlemleri listeler. • Serbest Bölge'de faaliyet göstermenin avantajlarını tartışın. • Serbest Bölgeleri Belirle. • Yönetmeliği düzenleyen Serbest Bölgeleri tartışın. • Türkiye'deki Serbest Bölgelerin sayısını listele. • Serbest Bölgelerin kuruluş ve işleyişinin temel amaçlarını sınıflandırın. • Serbest Bölgelerin avantajlarını ve teşviklerini tartışın. • Serbest Bölgelerde ihracat ve ithalat düzenlemelerini tartışın. • Serbest bölge uygulamalarını tanımlayın. İstanbul'da Serbest Bölge'yi sınıf etkinliği olarak ziyaret etmek.
8) • Türkiye'nin yeni yatırım teşvik programını açıklayın. • Avantajları ve teşvikleri tartışın. • Gelir düzeyine göre bölünmüş 6 ana bölgeyi listeleyin. • Desteklenen birincil sektörleri ifade eder. • Ara Sınav Olarak Ülke Analizinin Sunumunu Tartışmak. • Yatırım Teşvik Kanununu belirlemek (2012/3305 sayılı Kararname). • Destek önlemlerini (KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sosyal güvenlik prim desteği, gelir vergisi stopaj desteği, arsa tahsisi vb.) Tanımlayın. • Genel Yatırım Teşvik Şeması'nı analiz edin. • Bölgesel Yatırım Teşvik Planını analiz edin. • Öncelikli Yatırım Teşvik Planını analiz edin. • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Planını analiz edin. • Stratejik Yatırım Teşvik Şeması'nı analiz edin. • Ara Sınav olarak Ülke Analizinin Teslimini Analiz Etmek. Araştırmaya devam et ve orta vadeli proje üzerinde çalış.
9) • Uluslararası teslimat terimlerini tanımlayın (INCOTERMS). • Uygun teslimat koşullarının nasıl yönetileceğini açıklayın. • Uluslararası ödeme türlerini listeleyin. • En karlı ödeme türünü nasıl seçeceğinizi açıklayın. • Türk Eximbank kredilerini tanımlayın. • Uluslararası teslimat terimlerinin rolünü ve önemini açıklayın. • INCOTERMS-2015'i tanımlayın. • EX Works EXW'yi tanımlayın. • Ücretsiz Taşıyıcı FCA'yı tanımlayın. • CPT'ye Ödenen Taşımayı Açıklayın. • CIP'e Ödenen Taşıma ve Sigortayı Tanımlayın. • Terminal DAT'ta Teslim Edilenleri Açıklayın. • DAP'ta Teslim Edilenleri Açıklayın. • Teslim Edilen Ödenen DDP'yi tanımlayın. • Geminin Yanında Ücretsiz FAS'ı tarif edin. • FOB'da Ücretsiz olarak tanımlayın. • Maliyet ve Nakliye CFR'sini açıklayın. • Maliyet, Sigorta ve Navlun CIF'sini tanımlayın. • İhracat finansman yöntemlerini ve ödeme koşullarını listeler. • Konsinye tanımlayın. • Açık hesap tanımlayın. • Belgesel koleksiyonlarını listele. • Akreditifin Açıklanması (L / C) - Belgesel kredi. • COD'yi tanımlayın (teslimatta nakit). • Siparişi nakit olarak tanımlayın. • Uzun vadeli finansmanı açıklayın. • Ödeme / finansman prosedürlerini tanımlayın. • İhracat kredisi sigortasını tanımlayın. • Karşı ticaretin tanımlanması. • Saf takasın tanımlanması. • Takas düzenlemelerini tanımlayın. • Sayaç satın alımını açıklayın. • Switch işlemlerini açıklayın. • Geri Alımı açıklayın. • Ofsetleri tanımlayın. Ödev: Bir ödeme ve teslimat terimini inceleyin ve gelecek hafta yazılı olarak teslim edin.
10) • Türk gümrük hukukunun temellerini açıklar. • Dahilde işleme rejimini tanımlayın • Dahilde işleme rejiminin temel gereksinimlerini ve faydalarını listeleyin. • Dış işlem rejimini açıklayın. • Dış işleme rejiminin temel gereksinimlerini ve faydalarını açıklayın. • Türk gümrük hukukunun temellerini açıklar. • Dahilde işleme rejimini tanımlayın. • Dahilde işleme rejiminin avantajlarını tartışın. • Dahilde işleme rejiminin prosedürlerini ve gereksinimlerini sınıflandırmak. • Dış işleme rejiminin tanımlanması. • Dahilde işleme rejiminin avantajlarını tartışın. • Dış işleme rejiminin prosedürlerini ve gereksinimlerini sınıflandırmak. Ödev: İç işleme rejiminin otomasyon sistemini inceleyin ve bir sonraki derste yazılı olarak teslim edin.
11) • İthalat işlemi iş akışını açıklayın. • İthalat mevzuatını açıklar. • İthalatçıyı tarif edin. • Gerekli onayları açıklayın. • İhracatta ve ithalatta ürün güvenliği ve denetim yönetmeliğini açıklayın. • Tarifeleri açıklayın. • Tarife dışı önlemleri (NTM) açıklayın. • İthalatta gümrük vergileri ve vergi hesaplamalarını açıklar. • İthalat süreci iş akışını açıklar. • İthalatçıyı tanımlayın. • İthalatta gerekli onayları sınıflandırın. • İhracat ve ithalatta ürün güvenliği ve denetim yönetmeliklerini tartışın. • İthalatta gümrük vergileri ve vergi hesaplamasını analiz edin. Ödev: Bir ürün seçin, standardizasyon, tarifeler ve diğer vergiler ile ilgili düzenlemeleri bulun ve iç piyasada kullanılacak fiyatı hesaplayın. Süre: 13. Hafta
12) • ARA SINAV. • Uluslararası piyasa kararlarında bilginin önemini ve rolünü açıklayın. • Başlıca bilgi kaynaklarını tartışın. • Pazar potansiyelini analiz edin. • Arama için internet ve e-posta kullanmanın önemini ifade edin. • Uluslararası pazar araştırmasının rolünü ve önemini açıklayın. • Başlıca bilgi kaynaklarını sınıflandırın. • Pazar araştırması türlerini sınıflandırın. (birincil ve ikincil; masaüstü ve site dışı) • Bilgi gereksinimlerini listele. • Piyasa potansiyelini değerlendirmenin önemini açıklayın. • Çevrimiçi pazar araştırması kaynaklarını tartışın. • Sınav. Ev ödevi: “Disney XD TV: Erkeklere Pazarlama”, sf. 370. Davayı okuyun ve bir sonraki sınıf oturumunda tartışılacak soruları cevaplayın.
13) • Pazarlamanın bir ürün tanımını açıklayın. • Ürün yaşam döngüsünü tanımlayın. • Etkili dağıtım stratejisini tanımlayın. • Promosyon ve fiyatlandırma stratejilerini sınıflandırın. • Bütünleşik pazarlama iletişiminin bir firmanın genel tanıtım stratejisiyle nasıl ilişkili olduğunu tartışın. • Promosyon stratejilerini itme ve çekmeyi açıklayın. • Farklı fiyatlandırma hedeflerini listeleyin. • Pazarlamanın bir ürün tanımını açıklayın. • Promosyon ve fiyatlandırma stratejilerini açıklayın. • Bütünleşik pazarlama iletişimini tanımlayın. • Promosyon karışımını açıklayın. Final Projesinin Düzenlenmesi ve Revizyonu.
14) • Bilgisayar Laboratuarında ana ticaret bilgi kaynaklarını uygulayın. • Analiz ekonomi.gov.tr. • Analiz Tim.org.tr. • Intracen.org'u analiz edin. • Trademap.org'u analiz edin. • Macmap.org'u analiz edin. • Fita.org'u analiz edin. • Analiz etmek madb.europa.eu. • ec.europa.eu/Eurostat analiz edin. • exporthelp.europa.eu dosyasını analiz edin. • Analiz edin cbi.eu. yok
15) Final Sınavı yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dış Ticaret Mevzuatı (Foreign Trade Regulation of Turkey)
Turkish Foreign Trade Foundation
June 2015
ISBN 978-975-00478-9-3

Mevzuat ve Teknik Yönleri ile Dış Ticaret
Erkut Onursal
Seçkin Yayınları, Ağustos 2015
ISBN-978-975-02-2519-2

Related web sites:
ekonomi.gov.tr
gumruk.gov.tr
tim.org.tr
mevzuat.net
Diğer Kaynaklar: Dış Ticaret Mevzuatı (Foreign Trade Regulation of Turkey)
Turkish Foreign Trade Foundation
June 2015
ISBN 978-975-00478-9-3

Related web sites
ekonomi.gov.tr
gumruk.gov.tr
tim.org.tr
mevzuat.net
None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

5

3

8

4

6

7

9

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Teknik gezi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Ödevler 6 12
Küçük Sınavlar 4 2
Ara Sınavlar 1 10
Final 1 18
Toplam İş Yükü 177