UTIC407 Dış Ticaret ve Dünya Ekonomisiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: UTIC407
Ders İsmi: Dış Ticaret ve Dünya Ekonomisi
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BÜLENT HOCA
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı bir gelişmekte olan ülke perspektifiyle, özellikle Türkiye açısından, değişen dünya ekonomisi içinde uluslararası ticaretin yapısını ve dinamiklerini incelemektir. Öğrenciler dünya ekonomisinin yakın dönemleri içinde gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret yapılarının esas özelliklerini analiz edeceklerdir.

Dersin İçeriği: Dersin sonunda öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

• Ekonomik açıdan Türkiye’de ihracatçı olmanını anlamını tartışacak.
• Ticaret açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkı ve etik yaklaşımı ayırt edecek.
• Kolonyalizmin, sanayi devriminin ve ilk küreselleşme dalgasının uluslararası ticaret üzerindeki etkisini açıklayacak.
• İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ticaretin yapısını gelişmekte olan ülkelerin kalkınma stratejileri bağlamında açıklayacak.
• Uluslararası ticaretin bugünkü yapısını ikinci küreselleşme dalgası, özellikle üretimin parçalanması ve küresel değer zincirleri bağlamında tarif edecek
• Küresel değer zincirlerine katılmanın ve değer zincirlerinin katma değeri yüksek aşamalarına yükselmenin yollarını analiz edecek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Ekonomik açıdan Türkiye’de ihracatçı olmanını anlamını tartışacak.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Ticaret açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkı ve etik yaklaşımı ayırt edecek.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ticaretin yapısını gelişmekte olan ülkelerin kalkınma stratejileri bağlamında açıklayacak.
2) • Uluslararası ticaretin bugünkü yapısını ikinci küreselleşme dalgası, özellikle üretimin parçalanması ve küresel değer zincirleri bağlamında tarif edecek
3) • Küresel değer zincirlerine katılmanın ve değer zincirlerinin katma değeri yüksek aşamalarına yükselmenin yollarını analiz edecek.
Öğrenme Yetkinliği
1) • Kolonyalizmin, sanayi devriminin ve ilk küreselleşme dalgasının uluslararası ticaret üzerindeki etkisini açıklayacak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersi tanıtır. • Sektörleri nasıl sınıflandıracağını tarif eder. • Ana sektörleri tanımlar. • Üretim aşamalarını tanımlar. • Sektörlere ve üretim aşamalarına göre Türkiye’nin ihracatını açıklar. • Türkiye’nin diğer ülkelere göre ihracatının konumunu ve bunun nedenlerini açıklar. • Program. • Kütüphane tanıtım dersini tanır. • Üretimin sınıflandırmasını tarif eder. • Üretimin aşamalarını açıklar. • Türkiye’nin ihracatının yapısını açıklar. • Bu yapıyı daha gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkelerle kıyaslar. Programın gözden geçirilmesi. Kütüphane tanıtım dersinin tamamlanması. 1. Ve 2. Bölümlerin (Gönel, 2010, sf.3-48) okunması. Bölüm sonlarındaki örnek olay incelemelerinin okunması ve sınıfta tartışılmaya hazırlanılması.
2) • Kalkınmanın anlamını tartışır. • Kalkınmanın nasıl ölçüleceğini açıklar. • Kalkınmanın ölçülerini listeler. • Etik yaklaşımı tarif eder. • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkları tarif eder. • Türkiye’nin ihracatını gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslar. • Final sunumunu ve projesini tartışır, • Başlıkları listeler. • Kalkınma ile ne kast edildiğini tartışır. • Gelişme olan dünyayı tanımlar. • Sanayileşmenin düzeylerini tarif eder. İktisat Tarihi’nin 4. Bölümünün (Güran, 2013, sf.92-121) okunması. Bölüm sonundaki soruların yanıtlanması ve sınıfta tartışmaya hazırlanılması.
3) • Kolonyalizmin ortaya çıkışını açıklar. • Sömürgeleştirme sürecini örnekler. • Kolonyalizmin etkilerini tarif eder. • Kolonyal dönemde uluslararası ticaretin yapısını açıklar. • Kolonyalizmdeki değişimi açıklar. • Ekonomik kalkınmanın kökenlerini açıklar. • Kolonyalizmi tanımlar. • Kolonyalizmin kalıcı etkilerini ve patika bağımlılığını tarif eder. • Kolonilerdeki sanayisizleşmeyi tarif eder. • Sömürgelerin bağımsızlaşmasını açıklar. Kütüphane araştırması. Taslak kaynakçanın oluşturulması. Teslim zamanı: Proje Başlığı Teslim zamanı: Geçici Kaynakça Bölüm 3’ü (Gönel, 2010, sf.49-88) okur.
4) • Kalkınma sürecini neden teorize etmemiz gerektiğini açıklar. • Ekonomik kalkınmanın klasik teorilerini listeler. • Kalkınmaya neoklasik yaklaşımı heterodoks yaklaşımdan ayırt eder. • Dört teorinin birbirinden farklarını tartışır. • Teslim zamanı: Proje Başlığı. • Teslim Zamanı: Geçici Kaynakça. • Rostow’un büyümenin aşamalarını tarif eder. • Lewis’in kalkınma teorisini açıklar. • Uluslararası bağımlılık devrimini açıklar. • Neoklasik devrimi açıklar. Final projesini araştırmayı ve çalışmayı sürdürür. İktisat Tarihi 6. ve 7. Bölümleri (Gönel, 2010, sf.153-200) okur. Bölüm sonundaki soruların yanıtlanması ve sınıfta tartışmaya hazırlanılması.
5) • Küreselleşmenin anlamını ve ilişkili sorunları anlar. • Küreselleşme dalgalarını birbirinden ayırır. • Serbest ticaretin fayda ve maliyetlerini tartışır. • Uluslararası ticaretin değişen doğasını tarif eder. • Küreselleşmeyi tanımlar. • Küreselleşmenin sonuçlarını açıklar. • Küreselleşmenin dalgalarını tarif eder. • Serbest ticaretin fayda ve maliyetlerini açıklar. • Küresel ticaretin coğrafya ve kompozisyonunu açıklar. Final projesini araştırmayı ve çalışmayı sürdürür.
6) • VİZE I • Türk ihracatının şimdiki yapısının ana özelliklerini açıklar. • Türk ihracatının gelişmekte olan dünyada göreli konumunu açıklar. • Kalkınmanın anlamını açıklar. • Kalkınmanın ana ölçülerini listeler. • Kolonyalizmin evrimini tarif eder. • Kalkınmanın klasik teorilerinin farklarını tartışır. • Küreselleşme dalgalarını ayırt eder. • Türk ihracatının yapısını tarif eder. • Kalkınmanın anlamını ve ölçülerini açıklar. • Kolonyalizmi tarif eder. • Kalkınmanın klasik teorilerini tartışır. • Küreselleşmeyi açıklar. • Küreselleşmenin dalgalarını tarif eder. Bölüm 9’u (Gönel, 2010, sf.217-250) okur.
7) • Ticaret ve kalkınma ilişkisiyle ilgili meseleleri listeler. • Gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerindeki problemleri tartışır. • Uluslararası ticaretin klasik teorisi ile kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklar. • Klasik teorinin eleştirisini tarif eder. • Gelişmekte olan ülkeler tarafından izlenen ticaret stratejilerini ayırt eder. • Kalkınma ve ticaretle ilgili beş temel soruyu listeler. • Farklı gelişmekte olan ülkeler için ihracat gelirlerinin önemini tartışır. • Uluslararası ticaretin klasik teorilerini açıklar. • Klasik serbest ticaret teorisinin eleştirisini anlar. • Kalkınma için geleneksel ticaret stratejilerini tarif eder. Final projesini araştırmayı ve çalışmayı sürdürür.
8) • Sanayileşmenin gerekliliğini anlar. • Yapısal değişmenin ekonomik büyümeyle ilişkisini tartışır. • Bebek sanayi korumasının zamanlamasını açıklar. • İthal ikameci sanayileşmede (IIS) devletin rolünü tarif eder. • Kolay IIS’ın başarısının nasıl ölçüleceğini anlar. • Sanayileşme ihtiyacını tartışır. • Kolay IIS’ı açıklar. • Bebek sanayi korumasını tanımlar. • Bebek sanayi korumasının ne zaman kaldırılacağını açıklar. • Başarılı IIS’ta devletin önemini tarif eder. Final projesini araştırmayı ve çalışmayı sürdürür.
9) • Kolay ve zor IIS’ı ayırt eder. • Strateji değiştirme kavramını tartışır ve açıklar. • Kolay ihracat ikamesini anlar. • Gelişmekte olan ülkelerin Doğu Asya’da ne öğrenebileceklerini açıklar. • Strateji değiştirmeyi tanımlar. • Yapısal değişmenin nasıl sürdürülmesi gerektiğini açıklar. • Kolay ihracat ikamesine dayalı sanayileşmeyi tarif eder. • Zor IIS’ı tanımlar. • Strateji derslerini özetler. Final projesini araştırmayı ve çalışmayı sürdürür. Global Değer Zincirleri ve Türkiye İhracatı’nı (Yanar ve Sesliokuyucu, 2013) okur.
10) • Teknolojinin küreselleşmedik önemini anlar. • Global tedarik zincirlerini (GTZ) tanımlar. • GTZ’nin nasıl ortaya çıktığını tarif eder. • GTZ’nin neden önemli olduğunu açıklar. • GTZ’nin nereye gittiğini tartışır. • Küreselleşmeyi yönlendiren teknoloji tiplerini tarif eder. • Üretimin ilk ayrışmasını tanımlar. • İlk ayrıştırmayı belirleyen gerçekleri listeler. • İkinci ayrıştırmayı tarif eder. • GTZ’nin göstergelerini listeler. • Gülen eğri ekonomisini tartışır. Final projesini araştırmayı ve çalışmayı sürdürür.
11) • Küresel ekonominin nasıl çalışılabileceğini tarif eder. • Global ekonomide çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) rolünü açıklar. • Uluslararası işbölümünün değişen yapılarını anlar. • Küresel ekonomik entegrasyonun değişen doğasını açıklar. • Endüstriyel yükselmeyi açıklar. • Küresel ekonominin analizinin farklı düzeylerini tanımlar. • Uluslararasılaşma ile küreselleşme arasındaki farkı açıklar. • Küresel ekonominin kökenlerini açıklar. • Çağdaş küresel ekonominin ayrıksı yönlerini listeler. • Küresel ekonomide üretim ve ticaretin yeniden organizasyonunu tarif eder. • Endüstriyel yükseltme ve küresel üretim zincirlerini örnekler. Teslim zamanı: Final Projesinin ilk taslağı
12) • VİZE II • Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticarette karşılaştıkları problemleri tarif eder. • Geleneksel uluslararası ticaret teorilerini tartışır ve eleştirir. • Kalkınmanın geleneksel ticaret stratejilerini tarif eder. • Küreselleşmede teknolojinin rolünü açıklar. • Uluslararası işbölümünün değişen yapılarını anlar. • Küresel ekonomik entegrasyonun değişen doğasını açıklar. • Endüstriyel yükselmeyi açıklar. • Farklı gelişmekte olan ülkeler için ihracatın önemini tartışır. • Geleneksel serbest ticaret teorisinin eleştirisini anlar. • Kalkınmanın geleneksel ticaret stratejilerini tarif eder. • Küreselleşmeyi yönlendiren teknoloji tiplerini tarif eder. • Çağdaş küresel ekonominin ayrıksı yönlerini listeler. • Küresel ekonomide üretim ve ticaretin yeniden organizasyonunu tarif eder. • Endüstriyel yükseltme ve küresel üretim zincirlerini örnekler. Gelecek Yeni Nesil Fasonda mı? (Ayvacı, 2009) yazısını okur.
13) • Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının değişen yüzünü anlar. • Küresel değer zincirlerine girmenin önemini açıklar (KDZ). • KDZ türlerini tarif eder. • Yükselmenin adımlarını tanımlar. • Doğu Asya ülkelerinin gelişmesinde KDZ’nin rolünü açıklar. • Küresel üretim ve dağıtımı koordine etmenin yeni formlarını açıklar. • Yükseltmenin adımlarını tarif eder. • Küresel alıcılar ile global pazarlara erişim arasındaki ilişkiyi tanımlar. • Küresel tedarik zincirlerinin oluşumunu tarif eder. • Global piyasalar için değer zinciri stratejilerini tarif eder. Final Projesinin düzeltilmesi ve revizyonu Türkiye'nin Fason Devleri’ni (2004) okur.
14) • Gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilerin karşılaştığı zorlukları tanımlar. • KDZ’de güç ilişkilerinin rolünü anlar. • Bu güç ilişkilerindeki kırılganlıkları açıklar. • Küresel giyim sanayinin özelliklerini tarif eder. • Yükselmede stratejik niyetin rolünü anlar. • KDZ’deki güç ilişkilerinin eşitsiz doğasını anlamanın önemini açıklar. • Yeni küresel giyim sanayisini tarif eder. • Yeni küresel giyim sanayisinde yükselmeyi açıklar. • Türk firmalarının arka planını ve Türkiye’de yükselmeyi açıklar. • Erak Giyim’in dönüşümünü açıklar. Final Projesinin düzeltilmesi ve revizyonu
15) • Final Projesi • Final Presentasyonu • Final Sınavı • Kalkınmanın anlamını tartışır. • Türk ihracatını gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslar. • Kolonyalizmin etkilerini tarif eder. • Kolonyal dönemdeki ticaretin yapısını açıklar. • Kalkınmaya neoklasik yaklaşımı heterodoks yaklaşımdan ayırt eder. • Küreselleşme dalgalarını ayırt eder. • Gelişmekte olan ülkelerin takip ettikleri ticaret stratejilerini ayırt eder. • Küreselleşmede teknolojinin rolünü anlar. • ÇUŞ’ların küresel ekonomideki rolünü açıklar. • Uluslararası işbölümünün değişen yapılarını açıklar. • Küresel ekonomik entegrasyondaki değişimi açıklar. • Gelişmekte olan ülkelerin ihracatının değişen yüzünü anlar. • KDZ’ye katılmanın önemini açıklar. • KDZ tiplerini açıklar. • Yükseltmenin adımlarını tarif eder. • Yükselmede stratejik niyetin rolünü anlar. • Türk ihracatının yapısını örnekler. • Bu yapıyı daha gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkelerle kıyaslar. • Kolonyalizmi tanımlar. • Kolonyalizmin kalıcı etkilerini ve patika bağımlılığını tarif eder. • Uluslararası bağımlılık devrimini açıklar. • Neoklasik devrimi açıklar. • Küreselleşmenin dalgalarını tarif eder. • Kalkınma için geleneksel ticaret stratejilerini tarif eder. • Küreselleşmeyi yönlendiren teknoloji tiplerini tarif eder. • Çağdaş küresel ekonominin ayrıksı yönlerini listeler. • Küresel ekonomide üretim ve ticaretin yeniden organizasyonunu tarif eder. • Yükselmeyi tarif eder. • Yükselmeyi örnekler. Bir şirket için bir yükselme planı hazırlayıp, teslim edin.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ekonomik Kalkınma
Feride Doğaner Gönel
2010 Efil | 1nci Basım
ISBN: 978-605-4334-45-2

Economic Development
Michael P. Todaro and Stephen C. Smith
2012 Pearson | 11th Edition
ISBN 978-0-13-801388-2
Diğer Kaynaklar: İktisat Tarihi
Yazar: Tevfik GÜRAN
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi Yayınları; 1. Baskı (2013)
ISBN: 978-975-06-1468-2

Global Değer Zincirleri ve Türkiye İhracatı
Yazar: Rüstem Yanar ve Osman S. Sesliokuyucu
Yayıncı: EconAnadolu 2013: Anadolu International Conference in Economics III (2013)
http://www.econanadolu.org/en/index.php/articles2013/3528-GLOBAL-DEER-ZNCRLER-TRKYE-HRACATI.html

Gelecek Yeni Nesil Fasonda mı?
Yazar: Özlem Aydın Ayvacı
Yayıncı: Capital Dergisi (2009)
http://www.capital.com.tr/liderlik/gelecek-yeni-nesil-fasonda-mi-haberdetay-5740

Türkiye'nin Fason Devleri
Yazar: Capital Dergisi, 2004
http://www.capital.com.tr/diger/turkiyenin-fason-devleri-haberdetay-851

Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye’nin Konumu
Yazar: Erol Taymaz, Ebru Voyvoda ve Kamil Yılmaz
Yayıncı: TÜSİAD; 1. Baskı (2011)
ISBN: 978-9944-405-77-5
The Process of Economic Development
Authors: James M. Cypher and James L. Dietz
Publisher: Routledge; 3rd Edition (2009)
ISBN-13: 978-0-415-77103-0 | ISBN-10: 0-415-77103-X

Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development
Authors: Tatyana P. Soubbotina
Publisher: World Bank; 2nd Edition (2004)
ISBN: 0-8213-5933-9

“Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where they are going” in Global value chains in a changing world (eds: Deborah K. Elms and Patrick Low)
Author: Richard Baldwin
Publisher: WTO Publications; 1st edition (2013)
ISBN: 978-92-870-3882-1

“The Global Economy: Organization, Governance, and Development” in The Handbook of Economic Sociology (eds: Neil J. Smelser and Richard Swedberg)
Author: Gary Gereffi
Publisher: Princeton University Press, 2nd Edition (2005)
ISBN: 0-691-12125-7

Upgrading in Global Value Chains
Author: John Humphrey
Publisher: International Labor Office, 2004
ISBN: 92-2-116016-5

Upgrading in the Global Clothing Industry: Mavi Jeans and the Transformation of a Turkish Firm from Full-Package to Brand-Name Manufacturing and Retailing
Author: Nebahat Tokatli and Ömür Kızılgün
Journal: Economic Geography 80(3): 221-240, 2004
Publisher: Clark University

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Sunum / Seminer 1 2
Proje 1 8
Ara Sınavlar 2 18
Final 1 14
Toplam İş Yükü 177