GST244 Tarladan Sofraya Tarımİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GST244
Ders İsmi: Tarladan Sofraya Tarım
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi İLKAY GÖK
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Tarladan sofraya kadar gerçekleşen süreçte tarımsal ürünlerin geçirdiği aşamaların kavranması amacıyla toprak ve tohumdan başlayarak, yediğimiz bitkisel ve hayvansal gıdaların üretim süreçlerinin anlatılması hedeflenmektedir. Gıda üretim sistemleri ile tüketenlerin arasında oluşan mesafenin ortadan kaldırılması sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda temel besin kaynaklarının nasıl üretildiği, hangi yollardan geçerek sofraya ulaştığının kavranması hedeflenir.
Dersin İçeriği: Ders İzlencesi, Ders İçeriğinin Tartışılması ve ödev Konularının Belirlenmesi
Bitkilerin dünyasına giriş
Toprak ve tohum
Tarımsal ve hayvansal üretim bağı
Sebze yetiştiriciliği
Meyvecilik
Gezi
Uygulama
Gezinin değerlendirilmesi
Sunumlar

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Bitkilerin dünyasına giriş • Ekosistem nedir? • İnsanlık tarihi ile birlikte evrilen tarımın tarihçesi • Neolitik devrimden günümüze tarım
2) • Tohumun tarımsal süreklilikte rolünün anlaşılması • Tohumun kullanımı ve saklanması • Tohum mevzuatı
3) • Tarım ve hayvancılık bağlantısı • Gıdaların üretiminde izlenen yolar • Belgesel film izlenmesi
4) • Sebze yetiştiriciliğinin esasları • Sebze yetiştiriciliğinin uygulamalı olarak anlatılması
5) • Meyvecilik ve meyve ağaçlarının yetiştirilmesi • Aşı nedir • Aşı uygulamaları
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) • Şehir dışına yapılan gezinin değerlendirilmesi • Modern üretim tekniklerinin tartışılması

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders başlangıcında ders izlencesinin dağıtılması, Öğrencilere dersin içeriğinin anlatılması, Tanışma Beklentilerin paylaşılması, Ödev konularının dağıtılması ve öğrenciler tarafından seçimi Bir sonraki hafta yapılacak olan bıçak kullanım ve kesme teknikleri ile ilgili dağıtılan ders notlarının incelenmesi
2) Bitkilerin dünyasına giriş Ekosistem nedir? İnsanlık tarihi ile birlikte evrilen tarımın tarihçesi Neolitik devrimden günümüze tarım Okuma parçası http://www.tarlasera.com/bitkiler-ve-insanlar/
3) Toprak ve tohum Bitkiler nasıl çoğalırlar? Tohum nedir? Araştırma Evinizde bulunan tohumları tespit ediniz ve bunların nasıl tekrar aktif hale geleceğini araştırınız.
4) Tohumun tarımsal süreklilikte rolünün anlaşılması Tohumun kullanımı ve saklanması Tohum mevzuatı Ders notlarının tekrarı
5) Tarım ve hayvancılık bağlantısı Gıdaların üretiminde izlenen yolar Belgesel film izlenmesi Ders notlarının tekrarı
6) Sebze yetiştiriciliğinin esasları Sebze yetiştiriciliğinin uygulamalı olarak anlatılması Ders notlarının tekrarı
7) Meyvecilik ve meyve ağaçlarının yetiştirilmesi Aşı nedir Aşı uygulamaları Veri yok
8) Ara sınav ile 7 haftalık süreçte işlenen konuların yetkinliklerinin test edilmesi. Vize sınavı sorularını çözümler ve eksikliklerini raporlar. Veri yok
9) Nezahat Gökyiğit Botanik parkına gezi Veri yok
10) Uygulama. aromatik bitkilerin yetiştirilmesi Veri yok
11) Gezi Chimera Çiftliği Proje çalışması
12) Şehir dışına yapılan gezinin değerlendirilmesi Modern üretim tekniklerinin tartışılması Veri yok
13) Öğrencilere dönem başında verilen proje konularının sunumu Öğrencilerden her birinin kurulmuş gruplar içerisinde aktif rol alması beklenir. Sunumlar powerpoint olarak hazırlanır ve sunulur. Veri yok
14) Öğrencilere dönem başında verilen proje konularının sunumu Öğrencilerden her birinin kurulmuş gruplar içerisinde aktif rol alması beklenir. Sunumlar powerpoint olarak hazırlanır ve sunulur. Veri yok
15) Öğrencilere dönem başında verilen proje konularının sunumu Öğrencilerden her birinin kurulmuş gruplar içerisinde aktif rol alması beklenir. Sunumlar powerpoint olarak hazırlanır ve sunulur. Veri yok
16) final sınavı veri yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sebzecilik Genel sebze tarımı Prensipleri ve Pratik Sebzecilik Yöntemleri, KÜTEVİN Ziya; TÜRKEŞ Tamer
Bahçıvanlık El Kitabı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
Diğer Kaynaklar: Sebze kitabı, Alan Buckingham
Tohum ve Tohumculuk, Temel İlkeler ve Teknoloji, Celal Er
Genel Meyvecilik, Kolektif

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Gözlem
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 1 3 3
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 7