SYON050 Career and Life Coachingİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SYON050
Ders İsmi: Career and Life Coaching
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. LALE ORTA
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Yaşam koçluğunun çok disiplinli yönleri ile anlatmak. Öğrencinin kariyer planlaması konusunda gerekli yönlendirmeleri sağlamak
Dersin İçeriği: • Yaşam koçluğunun işlevini, amaçlarını, felsefesini tanımlar.
• Yaşam koçluğunun bilimsel gelişimini ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisini birbiri içerisinde kullanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Yaşam koçluğunun temel kavramları kullanır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Yaşam koçluğunun bilimsel gelişimini ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisini birbiri içerisinde kullanır.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) • Yaşam koçluğunun temel kavramları kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin temel hedeflerinin anlatılması ve öğrenci görüşlerinin dinlenmesi • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul
2) Yaşam koçluğunun diğer bilimlerle ilişkisi • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul
3) Yaşam koçluğunun insan psikolojisi üzerindeki etkileri • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul
4) Koçluk uygulamaları • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul
5) Koçluk uygulamaları • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul
6) Koçluk uygulamaları • Akoğuz A, Akoğuz M. (2011). Yaratıcı Drama Etkinlikleri Final kültür sanat yayınları, İstanbul
7) Koçluk uygulamaları • Akoğuz A, Akoğuz M. (2011). Yaratıcı Drama Etkinlikleri Final kültür sanat yayınları, İstanbul
8) Koçluk uygulamaları • Akoğuz A, Akoğuz M. (2011). Yaratıcı Drama Etkinlikleri Final kültür sanat yayınları
9) ARSINAV ARASINAV
10) Koçluk uygulamaları • Akoğuz A, Akoğuz M. (2011). Yaratıcı Drama Etkinlikleri Final kültür sanat yayınları
11) Koçluk uygulamaları • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul
12) Koçluk uygulamaları • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul
13) Koçluk uygulamaları • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul
14) FİNAL FİNAL

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul

Diğer Kaynaklar: • Adıgüzel Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem akademik yayıncılık, İstanbul

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ödev
Gözlem
Bireysel Proje
Akran Değerlendirmesi
Tez Sunma
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 12 24
Uygulama 11 11
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 37