CENG215 Digital Electronics Circuitsİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG215
Ders İsmi: Digital Electronics Circuits
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AZMİ ALİ ALTINTAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. BEKİR TEVFİK AKGÜN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, devre elemanlarını tanıtmak, doğru ve alternatif akım için devre analiz tekniklerini öğretmek, yarı iletknler, doping ve p-n eklemleri öğretip, diotları ve transistörleri tanıtmak.
Dersin İçeriği: Dirençler, kondansatörler, indüktörler, Kirchhoff yasaları, devre analiz metodları, alternatif akım, transformatörler, yarı iletkenlik, elektronların enerji seviyeleri, band yapısı, doping, p ve n tipi yarıiletkenler, p-n eklemleri (p-n junctions), diyotlar,diyot uygulamaları p-n-p ve n-p-n eklemleri, transistörler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Elektrik kuvvet, elektrik alan, elektrik potansiyel, akım ve direnç kavramlarını bilir.
2) Kirchhoff yasalarını bilir ve uygular
3) Branch-Mesh Metodunu bilir
4) R-C, R-L, L-C ve R-L-C devrelerini analiz edebilir
5) Alternatif akım devrelerini analiz eder
6) Yarıiletken kavramını bilir ve diyot devrelerini tasarlar ve analiz eder
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Norton-Thévénin metodunu bilir
2) Grup çalışması yapabilir, deney düzeneği tasarlar, veri alıp analizini yapar ve sonuçları raporlar.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanımı ve oryantasyon. Bu hafta dersin nasıl işleneceği, amacını ne olduğu ve laboratuvar tanıtılacak.
2) Giriş ve doğru akımın temelleri. Bu hafta birim sistemleri ve birim dönüşümleri kısaca anlatıldıktan sonra, elektrik yükünün tanımından başlayarak, elektrik kuvvet, elektrik alan elektrik potansiyel kavramları anlatıldıktan sonra elektrik akımı tanımlanmakta. Fizik dersinde öğretilen birimler ve birim sistemleri konusunun tekrar edilmesi.
3) Doğru akımın temelleri ve Kirchhoff yasaları. Bu hafta dirençlerden ve bağlanmalarından bahsettikten sonra Kirchhoff yasalarını öğreneceğiz
4) Devre Analiz Metodu: Dal ve Örgü
5) Devre Analiz Metodu: Norton ve Thévenin
6) Kondansatör ve İndüktör. Bu derste devre elemanlarından kondansatörleri, indüktörleri öğreneceğiz.
7) R-C, R-L ve R-L-C devreleri. Bu hafta birbirine seri olarak bağlanmış direnç, kondansatör ve indükdör kombinasyonlarını inceleyeceğiz.
8) Vize
9) Alternatif Akım 1. Bu hafta alternatif akım nasıl elde ediliyor ve avantajları bahsedilecek. Daha sonra devre elemanları alternatif akım kaynağına bağlandığında ne olduğu incelenek.
9) Alternatif Akım 1. Bu hafta alternatif akım nasıl elde ediliyor ve avantajları bahsedilecek. Daha sonra devre elemanları alternatif akım kaynağına bağlandığında ne olduğu incelenek.
10) Alternatif akım 2. Bu hafta devre elemanlarını alternatif akım kaynağına bağladığımızda neler olduğunu incelemeye devam ediyoruz. Daha sonra transformatörleri öğreneceğiz.
11) Diyotlar. Bu derste, yarı iletkenlerden, bant yapısından, p-n eklemesinden bahsedip diyotları inceleyeceğiz.
12) Diyot uygulamaları. Diyot kullanılarak yapılan devreleri inceleyeceğiz.
13) Diyotların uygulamaları. Bu hafta diyotlarla yapılan devreleri incelmeye devam edeceğiz.
14) Transistörler. Bir diğer yarı iletken devre elemenı olan transistörleri inceleyeceğiz.
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Electronic Devices and Circuit Theory-Pearson
Diğer Kaynaklar: Circuit Analysis Theory and Practise-Cengage Learning

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

5

6

7

4

8

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 3
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Laboratuar 6 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 5 70
Laboratuvar 6 5 30
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 120