CENG318 Microprocessorsİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG318
Ders İsmi: Microprocessors
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: CENG210 - Digital Circuit Design
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. BEKİR TEVFİK AKGÜN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ŞİRİN KOÇ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: • Mikroişlemcilerin genel mimarisini ve adresleme modlarını tanımlama
• Mikroişlemciler kullanarak etkili programlar geliştirmek.
• Montaj talimatlarını onaltılık makine dili kodlarına çevirin.
• Veri aktarımı, aritmetik, mantık ve program kontrol talimatlarını kullanarak montaj programları tasarlayın ve uygulayın.
• Bellek ve G / Ç arayüzlerini tanımlama ve tanımlama.
Dersin İçeriği: Mikroişlemciler hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. 16 bit mikroişlemciler için montajda programlama.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Mikroişlemcilerin genel mimarisini ve adresleme modlarını tanımlama
2) Mikroişlemciler kullanarak etkili programlar geliştirmek.
3) • Montaj talimatlarını onaltılık makine dili kodlarına çevirin.
4) Veri aktarımı, aritmetik, mantık ve program kontrol talimatlarını kullanarak montaj programları tasarlayın ve uygulayın.
5) Bellek ve G / Ç arayüzlerini tanımlama ve tanımlama.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders programını açıklar. Mikroişlemciye giriş Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
2) Kaydediciler Veri aktarımı ve ekleme Kayıt ve anında adresleme IDE platformu Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
3) Program çalışma mantığı İzleme Kayıtları ve veriler Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
4) Etiketler ve değişkenler Çok baytlı toplama ve çıkarma Taşma ve taşıma Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
5) Dallanma ve atlama Veri Kaydırma Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
6) 1. Vize Sınavı Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
7) Dolaylı ve endeksli adresleme Temel dizi işlemleri Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
8) Alt programlar Parametre geçişi Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
9) Dijital I / O bağlantı noktaları Düğme ve led uygulamaları Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
10) Kesmeler Kesme servis programı Butonlar ve ledlerle uygulama Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
11) Kesmeler ve kesinti servis programı Gömülü programlama Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
12) Seri iletişim Terminalli seri uygulamalar Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
13) 2.Vize Sınavı Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
14) LCD ekranlı uygulamalar Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
15) Final Sınavı Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani
Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)
Diğer Kaynaklar: Microprocessors And Microcontrollers 2nd Edition A. Nagoor Kani
Publisher Tata-Mcgraw Hill Publisher (2012)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 5
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 3
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Laboratuvar
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 105