GEOM223 Harita Üretim Teknikleriİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM223
Ders İsmi: Harita Üretim Teknikleri
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Klasik yöntemlerle mesleki çizimlerin yapılabilmesi için kullanılan gerekli araç ve gereçlerin öğretilmesi, Ortogonal ve kutupsal alım çizimlerinin ölçekli olarak yapılmasının öğretilmesi, pafta ve pafta üzerindeki bilgilerinin öğretilmesi, pafta açma ve koordinat kavramının verilmesi, eş yükselti eğrilerinin klasik yöntemlerle çizilmesinin kavratılması, paftadan en ve boy kesit alınmasının öğretilmesi,Klasik yöntemlerle yapılan yukarıdaki tüm işlem adımlarının bilgisayar yardımıyla CAD programı kullanarak yapılmasının öğretilmesi.
Dersin İçeriği: Klasik yöntemlerle mesleki çizimlerin yapılabilmesi için kullanılan gerekli araç ve gereçler, Klasik çizim tekniği ile ortogonal ve kutupsal alım, Pafta kavramı, pafta üzerindeki bilgiler, ölçek ve pafta boyutları, Karelajların koordinatlandırılması ve paftaların isimlendirilmesi, Eş yükselti eğrilerinin klasik yöntemler (kağıt şerit ve doğrusal enterpolasyon) kullanılarak çizimi, Pafta üzerinden boy ve en kesit çıkarılması ve bunların ölçekli olarak çizilmes,Pafta üzerinden boy ve en kesit çıkarılması ve bunların ölçekli olarak çizilmesi, CAD programlarının yapısı ve temel bileşenleri, CAD programı ile koordinatlı nokta oluşturma ve noktalardan doğrulara geçiş. Düzgün geometrik şekillerin çizimi, CAD programında sembol ve karelaj oluşturma ve karelajların koordinatlandırılmas, Ortogonal ve kutupsal koordinatlı çizimlerin CAD programına aktarılması, CAD programında normal ve standart pafta açılması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ortogonal ve kutupsal koordinatlarla çizim yapabilmek
2) Pafta açmak ve ölçekli olarak pafta elemanlarını oluşturmak, ortogonal ve kutupsal alım krokilerini paftaya aktarabilmek
3) Pafta üzerinde eş yükselti eğrilerini çizmek ve bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak
4) Paftadan boy kesit ve en kesit çıkarmak.
5) Boy ve en kesitleri uygun ölçeklerde ve standartlara uygun olarak çizmek
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Klasik yöntemlerle mesleki çizimlerin yapılabilmesi için kullanılan gerekli araç ve gereçler -
2) Klasik çizim tekniği ile ortogonal ve kutupsal alım -
3) Pafta kavramı, pafta üzerindeki bilgiler, ölçek ve pafta boyutları -
4) Karelajların koordinatlandırılması ve paftaların ismlendirilmesi -
5) Eş yükselti eğrilerinin klasik yöntemler (kağıt şerit ve doğrusal enterpolasyon) kullanılarak çizimi -
6) Eş yükselti eğrilerinin klasik yöntemler (kağıt şerit ve doğrusal enterpolasyon) kullanılarak çizimi -
7) Pafta üzerinden boy ve en kesit çıkarılması ve bunların ölçekli olarak çizilmesi --
8) Yarı yıl sınavı -
9) Pafta üzerinden boy ve en kesit çıkarılması ve bunların ölçekli olarak çizilmesi -
10) CAD programlarının yapısı ve temel bileşenleri -
11) CAD programı ile koordinatlı nokta oluşturma ve noktalardan doğrulara geçiş. Düzgün geometrik şekillerin çizimi -
12) CAD programında sembol ve karelaj oluşturma ve karelajların koordinatlandırılması -
13) Ortogonal ve kutupsal koordinatlı çizimlerin CAD programına aktarılması -
14) CAD programında normal ve standart pafta açılması -
15) Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .pdf formatında ders notları (Doç.Dr.E. Yavuz)
Diğer Kaynaklar: http://www.megep-meb.com/harita-tapu-kadastro-megep-modulleri.html
http://portal.netcad.com.tr/display/HELP/Indirilebilir+Dosyalar
https://www.andrew.cmu.edu/course/48-568/PDFs/3D_AutoCAD.pdf

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 4
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 5
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 4
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 7 3 21
Sınıf Dışı Ders Çalışması 8 3 24
Proje 1 10 10
Ödevler 4 5 20
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 137