SIN191 Temel Fotoğrafçılık Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SIN191
Ders İsmi: Temel Fotoğrafçılık I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Belirsiz Personel
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. MURAT ÇETİNKAYA
Dr.Öğr.Üyesi BURAK KAPLAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencinin, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında fotoğrafın geçirdiği aşamaları özümsemesi, fotoğraf makinasının teknolojisini kavraması ve çeşitli uygulamalarla öğrendiklerini fotoğraf çalışmalarına yansıtması, araştırma konuları ile de fotoğraf sanatçılarını ve yapıtlarını tanıması amaçlanır.
Dersin İçeriği: Ders, fotoğrafın temel ilkelerini kavratmaya yönelik bilgileri içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrencinin temel fotoğraf bilgilerini edinerek, aktarılan teorik bilgileri yapılan uygulamalarla pekiştirmelerini sağlamak ve alanlarında uzmanlaşmış yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf sanatçılarının yapıtlarını inceleyerek fotoğraf bilinçlerini geliştirmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fotoğraf nedir? Fotoğrafı çekmek ve yapmak üzerine aktüel bilgi aktarımı. Görsel örneklemeler üzerinden açıklama ve izlenimler. Yoktur.
2) Fotoğrafın bulunuşu ve gelişimi: “Fizik” bilimi alanında gelişmeler. Yoktur.
3) Fotoğrafın bulunuşu ve gelişimi: “Kimya” bilim alanında gelişmeler. Yoktur.
4) Fotoğraf makinası ve optik: - “Camera Obscura” ve Pin Hole Kameralar - SLR, dSLR Kameralar - Standart, Orta Format ve Büyük Format Kameralar Yoktur.
5) Fotoğraf makinası objektifi - Mercek sistemi - Objektiflerin odak uzunlukları Yoktur.
6) Diyafram ( f stop ): Diyafram sayıları ve işlevleri nelerdir? Yoktur.
7) Obtüratör ( Enstantane / Shutter Speed ): Obtüratör sayıları ve işlevleri nelerdir? ASA / ISO / DIN nedir? ISO Sayıları ve işlevleri nelerdir? Yoktur.
8) Vize Sınavı Yoktur.
9) Işık nedir? Işık kaynakları ve ışığın karakteristikleri: - Işık spektrumu, ışığın dalga boyu - frekansı ve hızı, - Renklerin dalga boyları. - Işığın yayılımı ve kırılımı Yoktur.
10) Işığın Rengi: - Ana ve ara renkler, - Toplamsal renkler – Çıkarımsal renkler, Yoktur.
11) Işığın Rengi: - Tamamlayıcı renkler, - Yansıyan ve yutulan / emilen renkler Yoktur.
12) Renk ısısı: Kelvin Beyaz dengesi Yoktur.
13) Net Alan Derinliği nedir? Alan derinliğini etkileyen unsurlar. Yoktur.
14) Final Yoktur.
15) Final Yoktur.
16) Final Yoktur.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Fotoğrafın Temel Prensipleri” Prof.Dr.Özer Kanburoğlu, Say Yayınları, 2017
“Temel Fotoğrafçılık” Gazi Yüksel, Yüksel Yayınları,2010


Önerilen Kaynak Kitaplar:
“Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı” John Hedgecoe, Remzi Kitabevi
“Dijital Fotoğraf Rehberi” Özer Kanburoğlu, Say Yayınları
“Dijital Fotoğrafçılık” Yavuz Kerem Demirbaş

İzlenecek kaynaklar:
Basics principles of additive color mixing - YouTube
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html

Diğer Kaynaklar: “Fotoğrafın Temel Prensipleri” Prof.Dr.Özer Kanburoğlu, Say Yayınları, 2017
“Temel Fotoğrafçılık” Gazi Yüksel, Yüksel Yayınları,2010


Önerilen Kaynak Kitaplar:
“Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı” John Hedgecoe, Remzi Kitabevi
“Dijital Fotoğraf Rehberi” Özer Kanburoğlu, Say Yayınları
“Dijital Fotoğrafçılık” Yavuz Kerem Demirbaş

İzlenecek kaynaklar:
Basics principles of additive color mixing - YouTube
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 10 100
Uygulama 1 1 1
Sınıf Dışı Ders Çalışması 1 1 1
Ödevler 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 105