SKI201 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Yaşlı BakımıÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Yaşlı Bakımı
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SKI201
Ders İsmi: Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. BÜLENT DERSE
Dersi Veren(ler): Ar.Gör. ATEŞ EROL
Dr.Öğr.Üyesi HATİCE SEMRİN TİMLİOĞLU İPER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık kurumlarında pazarlama faaliyetlerinin avantajları; Klasik pazarlama karması öğelerinin yanı sıra genişletilmiş pazarlama karmasının sağlık personeli, uygulama, değerlendirme ve kontrol; alıcıların sağlık hizmeti satın alma davranışları ve karar verme süreçleri; tüketicilerin memnuniyetini etkileyen faktörler, sağlık hizmetlerinde kurumsal imaj iletiminin geliştirilmesine yönelik pazarlama stratejisi, gelişimin temel prensipleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: Hizmetlerin genel özellikleri ve sağlık hizmetlerini farklılaştıran yönler, sağlık tanımı, sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri, sağlık piyasası ve ekonomik sistem ilişkisi, sağlık ve hastalık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde değer üretimi.

Pazar tanımı, pazarlamanın gerçekleşmesi için gerekli şartlar, talebin ortaya çıkışı ve talep türleri, pazarlama anlayışının evrimi, sağlık işletmesinin çevre unsurları ve pazarlama uygulamaları üzerindeki etkileri.

Pazar bölümlendirme tanımı, düşey ve yanal pazar bölümlendirme, birleştirme ve ayrıştırma stratejileri, sağlık hizmeti uygulamaları.

Müşteri odaklılık, sağlık kuruluşuyla hastaları arasındaki etkileşim hiyerarşisi, müşteri odaklılık değer matrisi, nasıl daha fazla müşteri odaklı olunabilir, fark yaratmanın yolları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Hizmetlerin genel özellikleri ve sağlık hizmetlerini farklılaştıran yönler, sağlık tanımı, sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri, sağlık piyasası ve ekonomik sistem ilişkisi, sağlık ve hastalık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde değer üretimi.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sürekli değişen çevreye ayak uydurmada sağlık kurumlarının yapabileceklerini ve kullanabilecekleri stratejileri bilir. Sağlık kurumları için müşteri yönetimini ve müşteri tatmin çalışmalarının nasıl yapılacağını öğrenir. Sağlık kurumlarının çevreleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde sosyal pazarlama faaliyetlerinin nasıl kullanılacağını bilir.
2) Sağlık kurumlarında pazarlamanın uygulanmasında karşılaşılan sorunları bilir. Sağlık kurumları için pazarlamanın sağlayabileceği faydaları anlar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel giriş ve yarıyıl boyunca işlenecek konuların gözden geçirilmesi Yok
2) Pazarlama ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi
3) Hizmet pazarlaması ve sağlık hizmetlerinde pazarlamanın rolü
4) Tüketici davranışları
5) Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması
6) Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi
7) Büyüme stratejileri
8) Stratejik Pazarlama Planlaması
9) Sağlık hizmetleri pazarlamasında pazarlama karması elemanları
10) Sağlık hizmetleri pazarlamasında fiyatlama, dağıtım, tutundurma
11) Sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar: İlişki pazarlaması ve müşteri ilişkileri yönetimi
12) Sağlık hizmetlerinde tüketici davranışları
13) Pazarlama etiği
14) Markalaşma ve Marka Yönetimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, 2011.
Diğer Kaynaklar: Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, 2011.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır.
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular 1
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar 1
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır.
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 30
Final 1 % 50
Rapor Teslimi 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 6 3 18
Sunum / Seminer 8 3 24
Rapor Teslimi 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 44