ANZ101 Simülasyon Uygulamaları Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar AnesteziÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ANZ101
Ders İsmi: Simülasyon Uygulamaları I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 4 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ATASEVEN BULUN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. SEVTAP EZER AY
Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ATASEVEN BULUN
Öğr.Gör. ESENGÜL KAŞIKÇI TÜRKER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı temel beceri uygulamaları hakkında bilgi ve pratik kazandırmaktır. Öğrencilerin girişimsel ve girişimsel olmayan anestezi ve yoğun bakım uygulamalarındaki becerilerini geliştirir.
Dersin İçeriği: •Alanda yapacakları temel beceriler ile ilgili bilgi sahibi olur,
•Temel becerilerin işlem basamaklarını öğrenerek hasta ve çalışan güvenliğini tehdit etmeden uygulama yapabilme becerisini kazanır,
•İlaç uygulama yollarını ve kullanılan ekipmanları bilir,
•Yaşam bulgularını takip etmeyi ve değerlendirmeyi bilir,
•Entübasyon uygulamalarını öğrenir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
2) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
3) Temel becerilerin işlem basamaklarını öğrenerek hasta ve çalışan güvenliğini tehdit etmeden uygulama yapabilme becerisi kazanmak.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
2) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş ve dersin tanımı Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmes
2) Ameliyathane giriş kuralları, asepsi ve antisepsi kuralları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
3) Yaşam Bulguları Takibi ve Değerlendirmesi Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
4) İntravenöz girişimler Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
5) Kataterlerin tanınması ve enfeksiyon açısından değerlendirilmesi, kan şekeri ölçümü Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
6) Sondalar ve bakımları Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
7) İlaç Uygulamaları Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
8) İlaç Uygulamaları Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
9) Vize Uygulama Sınavı
10) Gaz Dağılım Ekipmanları ve Anestezi Cihazını Öğrenme Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
11) Anestezi Uygulamalarında İlaç ve Malzeme Hazırlığı Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
12) Anestezi Fişi Kaydının Tutulması Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
12) Anestezi Uygulamalarında İlaç ve Malzeme Hazırlığı Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
13) Havayolu kontrolü I Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
14) Havayolu kontrolü II Ödev: Bir sonraki ders için hazırlık, okuma gerçekleştirilmesi Yapılan uygulamaların basamaklarının gözden geçirilmesi
15) Final Uygulama Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler
Yrd.Doç.Dr. Fatma Akça Ay
©2015 | Güneş Tıp Kitabevleri,Yayın Tarihi, 2015 (6. Baskı)
ISBN- 9786053350897

Sağlık Okulları ve Anestezi Teknikerleri İçin Temel Kitap
Prof. Dr. Ziya Salihoğlu, Prof. Dr. Pervin Sutaş Bozkurt
©2015 | Nobel Tıp Kitabevleri,Yayın Tarihi, 10/2015
ISBN- 9786053351603
Diğer Kaynaklar: Yok

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

8

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak. 5
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak. 5
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak. 5
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. 5
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak. 5
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek. 5
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek. 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Laboratuvar
Okuma
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Sözlü sınav
Uygulama
Gözlem

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 15
Laboratuvar 15 30
Uygulama 15 30
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 15
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 20
Toplam İş Yükü 125